тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

 2 лютого 2016 року з нагоди Всесвітнього дня водно-болотних угідь в Міністерстві екології та природних ресурсів України проведено урочисте засідання Координаційної ради з питань збереження, збалансованого використання та відновлення водно-болотних угідь України. Цьогорічна тема запропонована секретаріатом Рамсарської конвенції –
“Водно-болотні угіддя для нашого майбутнього” (Стале джерело засобів для існування).

Засідання з нагоди Всесвітнього дня водно-болотних угідь в Міністерстві екології

 2 лютого 2016 року з нагоди Всесвітнього дня водно-болотних угідь в Міністерстві екології та природних ресурсів України проведено урочисте засідання Координаційної ради з питань збереження, збалансованого використання та відновлення водно-болотних угідь України. Цьогорічна тема запропонована секретаріатом Рамсарської конвенції –
“Водно-болотні угіддя для нашого майбутнього” (Стале джерело засобів для існування).

Інститут агроекології і природокористування НААН на засіданні представив д.б.н. Коніщук В.В. (завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання).

Були розглянуті результати впровадження Рамсарської конвенції до 2015 р. (доповідач Іваненко І.Б., директор департаменту заповідної справи), обговорено участь у 12 Конференції Договірних Сторін Рамсарської конвенції 1-09.06.2015 р. (м. Пунта дель Есте, Уругвай) (доповідачі: Петрович О.З., Проць Б.Г., Серебряков В.В.), наголошено про необхідність доопрацювання 19 інформаційних описів ВБУ України та перегляд матеріалів по 33 існуючим, ухвалено проект плану заходів на 2016-2020 рр. До складу Координаційної Рамсарської Ради України рекомендовано нових членів, зокрема Коніщука В.В. та ін.

За результатами фундаментальних досліджень лабораторії екології водно-болотних угідь і торфовищ Інституту агроекології і природокористування НААН для департаменту заповідної справи Мінприроди було презентовано видання: Коніщук В.В. Енциклопедичний довідник: Екологія водно-болотних угідь і торфовищ. – Київ: ДІА, 2015. – 150 с., Коніщук В.В. Концепція і стратегія збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем України. – К.: ДІА, 2015. – 52 с., Збалансований розвиток ландшафтів водно-болотних угідь і торфовищ // монографія / Коніщук В.В., Проневич В.А., Єгорова Т.М., Шумигай І.В. – Київ: ДІА, 2015. – 190 с., Торфові болота / монографія / Коніщук В.В. – Київ: ДІА, 2015. – 207 с., Гелологія (болотознавство з основами торфознавства) / Навчальний Посібник / Коніщук В.В., – Київ: ДІА, 2015. – 200 с., ін.

Рамсарська конвенція («The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat») підписана 02.02.1971 р. у містіРамсар,Іран, є першою глобальною угодою зохорони та збереження природних ресурсів. Її назва відображає початкову мету угоди – зберегтиводно-болотні угіддя, як середовище дляводоплавних птахів. Поступово мету Конвенції було розширено і зараз вона охоплює всі аспекти збереження та збалансованого використання водно-болотнихекосистем, цінних для збереженнябіотичного різноманіттята забезпечення існуваннялюдини. Конвенцію підписали 156 країн.

https://www.ramsar.org/