тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

За даними отриманими з сайту USDA FAS (United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service – Департамент сільського господарства США, Міжнародна сільськогосподарська служба) https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer  майже по всій території України спостерігається низька вологість ґрунту у кореневій (підповерхневій до 1 м.) зоні (рис.1).

Підповерхнева вологість грунту розраховується за зкорегованою за даними супутника SMAP дворівневою моделлю вологості грунту Палмера, яка визначає щоденну кількість води, вилученої шляхом випаровування та поповнену опадами. Вона оцінює наявну воду в кореневій зоні (до одного метра).

> 100 мм вказує на достатній або принаймні сприятливий рівень вологи в ґрунті;

<100 мм вказує на те, що запаси вологи підповерхневого (до 1 м) шару ґрунту недостатні, але все ще можуть підтримувати добре формування врожаю;

<25 мм – вказує на критичний рівень вологи, що може призвести до стресового стану рослин і зниження врожайності.

Джерело USDA FAS (United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service – Департамент сільського господарства США, Міжнародна сільськогосподарська служба) https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorerРис.1. Просторовий розподіл вмісту вологи в шарі ґрунту до 1 м. за моделлю Палмера, зкорегованою за даними супутника SMAP.

Рис.1. Просторовий розподіл вмісту вологи в шарі ґрунту до 1 м. за моделлю Палмера, зкорегованою за даними супутника SMAP

Джерело USDA FAS (United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service – Департамент сільського господарства США, Міжнародна сільськогосподарська служба) https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer

На рис.2 наведено просторовий розподіл профілю вологості ґрунту, який вимірюється у відсотках – це відсоток доступної води для рослини у загальній місткості води в ґрунті. Оптимальний розвиток сільськогосподарських культур відбувається, коли відсоток вологості ґрунту становить від 50 до 80 %, а водний стрес в рослинах спостерігається, коли вологість ґрунту менше 40%.

Джерело USDA FAS https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorerРис.2. Просторовий розподіл у відсотках вологості ґрунту у кореневій зоні  за моделлю вологи ґрунту Палмера, зкорегованою за даними супутника SMAP.

Рис.2. Просторовий розподіл у відсотках вологості ґрунту у кореневій зоні  за моделлю вологи ґрунту Палмера, зкорегованою за даними супутника SMAP

Джерело USDA FAS https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer

Як ми бачимо на рис.2 майже по всій території України спостерігаються стресові умови зволоження (10-40 %). Ці дані підтверджуються інформацією Всесвітньої метеорологічної організації (рис.3).

Рис.3. Просторовий розподіл у відсотках вологості ґрунту у кореневій зоні за даними ВМО

Джерело USDA FAS https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer

 

О.Г. Тараріко, акад. НААН, д.с.-г.н.

Т.В. Ільєнко, зав. лаб., канд.с.-г.н.

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери

Інститут агроекології і природокористування НААН