тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

1720 вересня 2013 р. в рамках співпраці Інституту агроекології і природокористування НААН з Білоруським державним університетом відбулася міжнародна науково-практична конференція «Структура і морфогенез ґрунтового покриву в умовах антропогенного впливу», присвячена 80-річчю з дня створення кафедри ґрунтознавства і земельно-інформаційних систем університету. 

1720 вересня 2013 р. в рамках співпраці Інституту агроекології і природокористування НААН з Білоруським державним університетом відбулася міжнародна науково-практична конференція «Структура і морфогенез ґрунтового покриву в умовах антропогенного впливу», присвячена 80-річчю з дня створення кафедри ґрунтознавства і земельно-інформаційних систем університету. В ході конференції з пленарними та секційними доповідями виступило понад 55 науковців із 5 країн світу за напрямами:

– сучасна еволюція ґрунтів і педосфери, структура ґрунтового покриву;

– грунтово-ерозійні і руслові процеси, методи оцінки і прогнозу.

В рамках конференції відбулася польова екскурсія «Использование почвенного покрова и земельных ресурсов равнин Предполесья».

Від Інституту агроекології і природокористування НААН у роботі конференції взяв участь канд. екон. наук, ст. наук. співроб, зав. відділу із питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій Ковалів Олександер Іванович з доповіддю: «Научно-обоснованные пути последующих реформирований земельных отношений в Украине».