тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

19 квітня 2018 року у Міністерстві екології та природних ресурсів України відбулась «Робоча нарада з питань розроблення заходів щодо попередження та контролю розповсюдження інвазійних чужорідних видів».

Від Інституту агроекології і природокористування НААН у робочій нараді взяли участь: д.б.н. Коніщук В.В., завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання, к.б.н. Ткач Є.Д., завідувач лабораторії біорізноманіття екосистем.

Вступне слово зробив Полуйко Василь Юліанович, заступник Міністра екології та природних ресурсів України.

Короткий огляд проблем видів-вселенців в Україні, законодавчі аспекти представив Домашлінець Володимир Григорович, начальник відділу охорони тваринного світу Управління охорони біорізноманіття та біобезпеки Мінприроди.

Із короткими доповідями виступили:

Юришинець Володимир Іванович, д.б.н., заступник директора з наукової роботи Інституту гідробіології НАН України, «Чужорідні види гідробіонтів континентальних водойм України»,

Коніщук Василь Васильович, д.б.н., завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН, «Екологічні проблеми фіто-, зооінвазій у природно-заповідних об’єктах».

Було наголошено про глобальний масштаб проблеми інвазій, відсутність офіційного переліку інвазійних видів флори і фауни, загрозу національній безпеці та значні екологічні, економічні збитки, недостатність моніторингових досліджень, кадастру карантинних видів біоти, санітарний аналіз, національну програму і стратегію біобезпеки, просвітницьку роботу тощо. За оцінкою експертів Конвенції з біорізноманіття – інвазії це друга глобальна загроза для біорізноманіття після зникнення місць їх існування. Наголошено на недосконалу нормативно-правову базу, недоліки в законодавстві щодо ефективних заходів боротьби і попередження поширення інвазійних видів. Проаналізовано алелопатичний вплив адвентів, необхідність кадастру і обліку динаміки популяцій, заміщення еконіш і витіснення аборигенної біоти у природно-заповідних територіях. Акцентовано увагу на необхідність виконання Рішення конференції ООН з проблем неаборигенних видів (Трондхейм, Норвегія, 1996 р.) інших директив і конвенцій, ратифікованих Україною.

У обговоренні взяли участь: Полуйко В.Ю., Петрович Л.З., Мосякін С.Л., Бурда Р.І., Парчук Г.В., Клід В.В. та інші.

Прийнято рішення створити міжвідомчу робочу групу із вирішення поставлених актуальних завдань проблеми інвазій біоти в Україні.