тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

 

 Найбільш вживаним показником визначення стану рослинності, в т.ч. посівів сільськогосподарських культур, за супутниковими даними які знаходяться у вільному доступі є нормалізований індекс NDVI.

Якщо порівнювати 2018 р. з 2017 р., то можна помітити, що за показником NDVI, він видається на весняний період дещо більш низьким, що особливо помітно для територій Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Луганської та Донецької областей (рис.1).

2017 р. 2018 р.
 

 

Рис.1. Просторовий розподіл індексу NDVI

Це підтверджується просторовим розповсюдженням індексу умов зволоження рослинності (VCI) яка знаходиться дещо в гіршому стані, в порівнянні з 2017 р. але в межах задовільних значень (рис.2), в т.ч. на території Черкаської, Полтавської, Сумської, Чернігівської областей (жовтий колір).

2017 р. 2018 р.
Індекс умов зволоження

Стресові             задовільні         сприятливі  

 

Рис.2. Просторовий розподіл індексу VCI

Стан зволоження (VCI) в значній мірі залежить від температурного режиму (ТСІ), який в умовах весни 2018 р. має більш екстремальні значення (червоний колір) в порівнянні з 2017 р., що обумовлюється дещо вищим температурним режимом навесні  цього року (рис. 3).

2017 р. 2018 р.
Індекс температурних умов

 

   

Рис.3. Просторовий розподіл індексу TCI

Комбінація умов зволоження (VCI) і температурних умов (TCI) визначає стан рослинності, просторовий розподіл індексу (VHI) який характеризує здоров’я рослинності (рис.4). Його нижчі значення спостерігаються навесні 2018 р. на значно більшій території в порівнянні з 2017 р, але знаходяться на рівні близькому до оптимального стану (рис.4).

2017 р. 2018 р.
Індекс стану рослинності

Стресові             задовільні         сприятливі  

Рис.4. Просторовий розподіл індексу VHI

Враховуючи вище наведену інформацію, можна зробити висновок  що ризик прояву посушливих явищ навесні 2018 р. (Drought Risk) є підвищеним в порівнянні з 2017 р, що особливо характерно для центральних областей України (рис.5).

2017 р. 2018 р.
Ризик виникнення посухи

Низький                                       високий

 

 

Рис.5. Просторовий розподіл ризику виникнення посухи

Підсумовуючи вищенаведену супутникову інформацію можна дійти висновку, що в цілому стан агросфери та рослинного покриву на території України за впливу кліматичних факторів можна характеризувати на стартовий  весняний період вегетацій 2018 р. як задовільний, що дає підставу на формування гарного розвитку та формуванню врожаю всіх сільськогосподарських культур.

Разом з тим необхідно звернути увагу на застосування вологозберігаючих технологій догляду за посівами, що особливо важливо для таких просапних культур як цукровий буряк, кукурудза, соняшник та ін. Зокрема з обережністю необхідно виконувати міжрядний обробіток ґрунту в спекотні дні за дефіциту вологи в ґрунті та високих температур.

Звичайно, що вегетаційний період ще попереду, але набутий нами досвід вже зараз на підставі наведеної супутникової інформації, дозволяє нам з досить високою ступеню імовірності прогнозувати валовий збір зернових культур, наближений до рівня 2017 р.

Більш детальна і обґрунтована просторова характеристика умов вегетації, діагностування стану рослинності,  в т.ч. на регіональному і локальному рівнях, потребують організації наземної тестової мережі, яку оперативно та з невисокими витратами, можливо створити на базі регіональних наукових установ НААН.

 

Інститут агроекології і природокористування НААН, (лабораторія аерокосмічного зондування агросфери) – Тараріко О.Г., акад. НААН; Ільєнко Т.В., зав. лаб. канд.с.-г.н.;   Кучма Т.Л., с.н.с., канд.с.-г.н.