Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Спільне засідання вчених рад

16 грудня 2011 р. в Інституті агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України відбулося спільне засідання Вчених рад Інституту та Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

 

16 грудня 2011 р. в Інституті агроекології і природокористування

Національної академії аграрних наук України відбулося спільне засідання Вчених рад Інституту та Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

{gallery}Gallery/Hvesyk{/gallery}

 

Було розглянуто такі питання :

1. Про консолідацію наукових досліджень у сфері агроекології, економіки природокористування та сталого розвитку і забезпечення практичної реалізації їх результатів.

Виступаючі:

 

В.М. Жук, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН.

М.А. Хвесик, д.е.н., професор, академік НААН.

О.І. Фурдичко, д.е.н., професор, академік НААН.

 

2. Про перспективи наукових досліджень у сфері агроекології, економіки природокористування, охорони навколишнього природного середовища і сталого розвитку

Доповідачі:

 

Л.І. Моклячук, доктор с.-г. наук, професор.

І.К. Бистряков, доктор економічних наук, професор.

Ш.І. Ібатуллін, доктор економічних наук, доцент.

В.І. Куценко, доктор економічних наук, професор.

О.І. Ковалів, кандидат економічних наук.

О.І. Шкуратов, кандидат економічних наук.

 

За результатами роботи спільного засідання ухвалено проект резолюції:

Питання агроекології, економіки природокористування, охорони навколишнього природного середовища і сталого розвитку є актуальними для наукових установ Національної академії наук України і Національної академії аграрних наук України.

Для забезпечення практичної реалізації результатів наукових досліджень у сфері агроекології, економіки природокористування, охорони навколишнього природного середовища і сталого розвитку пропонуємо поглибити співпрацю наших наукових установ з питань:

 • аналізу напрацювань та узгодження подальших наукових розробок з вищезазначених наукових напрямів;
 • розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної екологічної політики;
 • вивчення практики застосування законодавства з економіки природокористування, охорони навколишнього природного середовища, сталого розвитку, розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів;
 • спільного консультативного, інформаційного, експертно-аналітичного та ін. забезпечення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • експертизи проектів та науково-технічних програм;
 • підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів;
 • проведення наукових конференцій, круглих столів, слухань та інших комунікативних заходів;
 • проведення не рідше одного разу на рік спільних засідань для аналізу та підведення підсумків.

Вважаємо за доцільне зосередити увагу та спільні зусилля на наступних напрямах наукових досліджень:

 • економічні механізми реалізації екологічної політики;
 • еколого-економічні засади збалансованого розвитку землекористування;
 • менеджмент природних ресурсів агроекосистем;
 • удосконалення системи комплексної оцінки природних ресурсів;
 • розробка моделей капіталізації природних ресурсів та фінансових механізмів управління природними ресурсами;

розробка національної та регіональної політики використання лісових ресурсів України на засадах сталого розвитку;

удосконалення чинного законодавства щодо збалансованого використання природних ресурсів України;

розробка теоретико-методологічних і прикладних основ стратегії розвитку й формування екологічної безпеки в аграрному виробництві;

створення географічної інформаційної системи (ГІС) аграрного кадастру з метою оцінки потенціалу й наукового обґрунтування напрямів подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва та його інформаційного забезпечення;

розробка структури бази даних ГІС із вичерпним диференціюванням використання картографічних, атрибутивних та відеографічних даних, яка забезпечить нагромадження, опрацювання та надання інформації щодо якісного та кількісного стану земельних ресурсів та агропромислового потенціалу регіонів України.