Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Спільне засідання науково-педагогічних працівників Інституту агроекології і природокористування НААН з кандидатом біологічних наук, доцентом, директором Інституту біомедичних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Валентиною МОВЧАН

21 липня 2022 року відбулось спільне засідання науково-педагогічних працівників Інституту агроекології і природокористування НААН, що забезпечують виконання освітньо-наукових програм за спеціальностями 201 – Агрономія і 101 – Екологія, з кандидатом біологічних наук, доцентом, директором Інституту біомедичних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Валентиною МОВЧАН. Від Інституту агроекології і природокористування НААН взяли участь: гарант освітньо-наукової програми 201 – Агрономія, д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН Олена ДЕМ’ЯНЮК; завідувач відділу підготовки наукових кадрів та методично-інформаційного забезпечення, к.с.-г.н., с.н.с. Інна ГОРОДИСЬКА; завідувач лабораторії вірусів та біобезпеки, к.б.н. Вікторія ЦВІГУН; завідувач лабораторії екології мікроорганізмів, к.б.н. Ірина ГУМЕНЮК, вчений секретар, к.с.-г.н. Світлана МАЗУР.

Зважаючи на євроінтеграційний вибір нашої держави, серед низки важливих питань підготовки докторів філософії обговорювали введення до обов’язкових навчальних дисциплін загальної підготовки та вибіркових дисциплін основи європейського законодавства з питань екологічної безпеки, кращі практики ведення сільського господарства на засадах конструктивної екології, основи участі в європейських освітніх програмах, застосування сучасних інноваційних технологій викладання дисциплін тощо.