Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Успішно завершено процес акредитації освітньо-наукових програм за спеціальностями : 051 – Економіка та 101 – Екологія

В Інституті агроекології і природокористування НААН успішно завершився процес акредитації освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня підготовки докторів філософії за спеціальностями:

  • 051 – Економіка (галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки). Гарант програми – доктор економічних наук, професор, академік НААН Дребот Оксана Іванівна;
  • 101 – Екологія (галузь знань – 10 Природничі науки). Гарант програми – доктор біологічних наук, професор Парфенюк Алла Іванівна.

Акредитаційна експертиза тривала з 29.07.2020 р. по 31.07.2020 р. На засіданнях галузевих експертних рад за відповідними спеціальностями від 25 вересня 2020р ухвалено рішення про акредитацію освітньо-наукових програм (рівень В).

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 13.10.2020р. розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 0779/АС-20 щодо акредитації освітньої програми: Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, освітня програма «Економіка» (ідентифікатор у ЄДЕБО 37416), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність – 051 Економіка та за наслідками розгляду акредитаційної справи, керуючись Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 року за № 880/33851, ухвалило рішення акредитувати освітню програму.
16 жовтня 2020 року Інститут агроекології і природокористування отримав сертифікат про акредитацію освітньої програми №686 за спеціальністю 051 – Економіка. Строк дії сертифікату – 01.07.2026 року.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 13.10.2020р. розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 0778/АС-20 щодо акредитації освітньої програми: Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, освітня програма «Екологія» (ідентифікатор у ЄДЕБО 37417), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність – 051 Економіка та за наслідками розгляду акредитаційної справи, керуючись Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 року за № 880/33851, ухвалило рішення акредитувати освітню програму.
16 жовтня 2020 року Інститут агроекології і природокористування отримав сертифікат про акредитацію освітньої програми №685 за спеціальністю 101 – Екологія. Строк дії сертифікату – 01.07.2026 року.