тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

postgraduate

З 26 по 29 вересня в Інституті агроекології і природокористування відбудуться курси занять з підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів.

  

Програма проведення занять з підвищення кваліфікації наукових та

науково-педагогічних кадрів (26 вересня – 29вересня 2016 року)

Дата

Перелік заходів

Відповідальна

особа

Місце проведення

26.09

1 день

Реєстрація та поселення слухачів курсів у готелі-гуртожитку.

Сологуб Юлія Олегівна

Готель-гуртожиток

Реєстрація слухачів курсів в Інституті агроекології і природокористування, організаційні питання.

Зав.сектора підготовки наукових кадрів к.е.н.

Височанська Марія Ярославівна

Провідний фахівець

Кулинич Віра Миколаївна

Каб.26

ІІ поверх

Робота з науково-методичною літературою.

Науково-інформаційний центр

н.с.

Буца Оксана  Василівна

ІІ поверх

Науково-інформаційний центр

 

ЛЕКЦІЇ: 1100 – 1300

 

Вступне слово.

Директор ІАП  д.е.н., академік НААН

Фурдичко Орест Іванович

Мала зала засідань

ІІ поверх

Формування стратегії захисту навколишнього природного середовища від забруднення сільськогосподарських джерел.

Зав.відділу екотоксикології,

д.с-г.н., професор  

Моклячук

Лідія Іванівна

Екологічне обґрунтування виробництва органічних добрив з відходів біологічного походження.

Зав.лабораторії моніторингу агробіоресурсів, к.с-г.н.

Никифорук

Оксана Василівна

(Мінералов Олег Іванович)

Практичні заняття 14 00– 1600

 

Значення органічного виробництва та перспективи його розвитку.

Директор ДП ДГ  Сквирське ІАП

к.с.-г.н.

Вдовиченко

Андрій Васильович

Мала зала засідань

ІІ поверх

27.09

2 день

ЛЕКЦІЇ: 1000 – 1300

Віруси та їх використання в біологічних процесах: властивості таксономія, біотехнологія та біобезпеки.

Гол.н.с. сектору фітовірусології,

д.б.н., академік НААН

Бойко Анатолій Леонідович

Мала зала засідань

ІІ поверх

Біопрепарати екологобезпечних агротехнологій.

Зав. відділу агроекології і біобезпеки

д.с.-г.н., с.н.с.

Чабанюк

Ярослав Васильович

Біогеохімічні пріоритети агроекологічних досліджень.

С.н.с. лабораторії водно-болотних угідь і торфовищ

д.с.‑г. н., доцент

Єгорова

Тетяна Михайлівна

Практичні заняття 14 00– 17 00

 

Біодіагностика грунтів агроекосистем.

Зав. лабораторії екології мікроорганізмів

Бровко Ірина Степанівна

Каб.103

І поверх

До питання впливу екосистем на дозове навантаження населення в зоні радіоекологічного контролю Українського Полісся.

Пр. н.с. лабораторії радіоекологічного моніторингу д.б.н., професор

Чоботько Григорій Михайлович

Мала зала засідань

ІІ поверх

28.09

3 день

ЛЕКЦІЇ 10 00 – 1300

Аналіз та шляхи вирішення сучасних екологічних проблем водно-болотних угідь і торфовищ.

Зав. відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання, д.б.н., с.н.с.

Коніщук Василь Васильович

Мала зала засідань

ІІ поверх

Сільські території України: сучасний стан проблеми та шляхи їх вирішення.

Зав. лабораторії розвитку

сільських територій

д.с-г.н., с.н.с.

 Палапа

Надія Василівна.

 

Практичні заняття 14 00– 17 00

 

Розвиток сільських територій в контексті євроінтеграційних процесів в Україні.

Науковий співробітник лабораторії розвитку

сільських територій к.е.н.

Пронь Наталія Богданівна

Мала зала засідань

ІІ поверх

Еколого-економічне управління природокористування в агроекосистемах.

Зав. лабораторії екологічного менеджментук.е.н., с.н.с. Мельник Петро Павлович

 

29.09

4 день

ЛЕКЦІЇ: 10 00 – 1100

Геостатистичні методи в агомоніторингу.

Зав. лабораторії аерокосмічного зондування агросфери

к.с.-г.н.

Ільєнко

Тетяна Володимирівна

(Кучма Тетяна Леонідівна)

Мала зала засідань

ІІ поверх

 

Практичні заняття 1100– 12 00

 

Геостатистичні методи в агромоніторингу.

Зав. лабораторії аерокосмічного зондування агросфери

к.с.-г.н. Ільєнко

Тетяна Володимирівна

(Кучма Тетяна Леонідівна)

Мала зала засідань

ІІ поверх

1200  – Підведення підсумків проведення курсів,

вручення посвідчень 

           

Лекційні та практичні заняття відбудуться в Інституті агроекології і природокористування НААН

 за адресою вул. Метрологічна, 12, конт. тел. 522-67-55 (Марія Ярославівна)