Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

«Принципи дистанційного і проксимального зондування сільськогосподарських земель».

17-го листопада 2021 року співробітники Інституту агроекології і природокористування НААН, докторанти та аспіранти мали можливість прослухати наукову доповідь д.т.н., професора, завідувача кафедри біоресурсної інженерії і департаменту біологічних систем університету МакГілл (Монреаль, Канада) Адамчука В’ячеслава Івановича:

«Принципи дистанційного і проксимального зондування сільськогосподарських земель».

Наведено основи організації і ведення механізованого рослинництва з використанням геофізичних, радіоспектрометричних, електро-хімічних методів вимірювання і способів зондування сільськогосподарських земель з використанням прецизійних елементів системи точного землеробства. Висвітлено принципи функціонування та способи використання інформаційного забезпечення біоценології. Розглянуто теорію і практику виробництва фітоценозів в Україні. Подано опис апаратно-програмного забезпечення виконання прецизійних фітотехнологій і їх методів реалізації, представлені матеріали з природоохоронних аспектів застосування прецизійних фітотехнологій і ефективності їх використання. Наведено використання елементів ієрархічного кластерного методу у поєднанні із даними дистанційного зондування землі і наземного моніторингу агроландшафтів.

Доповідь спрямована для дослідників в галузі природокористування, ґрунтознавства, змін клімату, вологозабезпечення, структури агроценозів, процесів опустелювання та деградації земель; викладачів вишів, менеджерів агроконсалтингових компаній управління культурними фітоценозами, аспірантів.