тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

 134416679 червня 2016 року в рамках XXVIII Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2016» в Інституті агроекології і природокористування проведено Круглий стіл на тему: «Перспективи розвитку вітчизняного лікарського рослинництва та ринку лікарської сировини в умовах євроінтеграції», ініціаторами і організаторами заходу виступили Інститут агроекології і природокористування НААН, Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України». Із вступним словом до учасників заходу звернулися заступник директора з наукової роботи ІАП НААН Дем’янюк О.С. та директор ДСЛР ІАП НААН Устименко О.В.

9 червня 2016 року в рамках XXVIII Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2016» в Інституті агроекології і природокористування проведено Круглий стіл на тему: «Перспективи розвитку вітчизняного лікарського рослинництва та ринку лікарської сировини в умовах євроінтеграції», ініціаторами і організаторами заходу виступили Інститут агроекології і природокористування НААН, Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України». Із вступним словом до учасників заходу звернулися заступник директора з наукової роботи ІАП НААН Дем’янюк О.С. та директор ДСЛР ІАП НААН Устименко О.В.

13453671

З доповідями виступили провідні вчені Інституту агроекології і природокористування та Дослідної станції лікарських рослин, а також молоді вчені та аспіранти. У вступній доповіді Л.А. Глущенко (заступника директора з наукової роботи ДСЛР ІАП НААН) «Сторічний досвід та перспективи вивчення лікарських рослин» був здійснений аналіз пошуку ефективних форм подальшого розвитку лікарського рослинництва через вивчення історичного досвіду попередників за різних систем влади, що існували на українських землях. Жвавий інтерес, тривале обговорення і наукові дискусії викликали доповіді Ю.А. Никитюка (заступника директора з науково-дослідної мережі і виробничої діяльності ІАП НААН «Сучасний стан ринку лікарської рослинної сировини в Україні» та Н.І. Куценко (завідувача відділом селекції та насінництва ДСЛР ІАП НААН) «Використання сортового ресурсу лікарських рослин в насінницькій практиці». Слушні зауваження і пропозиції щодо покращення якості та збільшення виробництва сировини лікарських рослин в умовах євроінтеграції внесені активними учасниками засідання Міщенко Л.Т. професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Коніщуком В.В. завідувачем відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природо заповідання ІАП НААН. Серед доповідей молодих вчених найбільший інтерес учасників зібрання викликала доповідь аспіранта ІАП НААН Ю.О. Сологуб «Еколого-економічні особливості виробництва лікарської сировини з розторопші та її експорт в умовах євроінтеграції».

13405315 13453403

Засідання круглого столу пройшло в дружній, діловій атмосфері. Були запропоновані цікаві теми для наукового пошуку та виробничих впроваджень. В ході обговорень проблем, піднятих у доповідях, та пошуку шляхів їх вирішення, були висловлені пропозиції щодо ширшого залучення до подібних заходів представників агробізнесу, лісового господарства та фармацевтичних підприємств.

13441667