тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

specrada28 березня 2016 року в Інституті агроекології і природокористування НААН було проведено перше засідання спеціалізованої Вченої ради Д 26.371.02. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

28 березня 2016 року в Інституті агроекології і природокористування НААН було проведено перше засідання спеціалізованої Вченої ради Д 26.371.02. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

specrada
Спеціалізовану вчену раду Д 26.371.02 створено наказом Міністерства освіти і науки України № 241 від 25.01.2016 року «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» в Інституті агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України строком на два роки.
До складу спеціалізованої вченої ради у кількості 15 чоловік увійшли видатні вчені-економісти та фахівці за напрямом економіки природокористування, а саме:
Голова ради:
1. Шершун Микола Харитонович, д.е.н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН.
Заступник голови:
2. Дребот Оксана Іванівна, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН.
Вчений секретар:
3. Шкуратов Олексій Іванович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут агроекології і природокористування НААН.
Члени ради:
4. Будзяк Василь Миронович, д.е.н., професор, заступник директора, Інститут агроекології і природокористування НААН України;
5. Грановська Людмила Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Херсонський державний аграрний університет;
6. Гуцуляк Григорій Дмитрович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України;
7. Добряк Дмитро Семенович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України;
8. Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., доцент, проректор, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
9. Зіновчук Наталія Василівна, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України;
10. Ібатуллін Шаміль Ільдусович, д.е.н., професор, в.о. академіка – секретаря відділення, Національна академія аграрних наук України;
11. Лицур Ігор Миколайович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут економіки, природокористування та сталого розвитку НАН України;
12. Мішенін Євген Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри, Українська академія банківської справи;
13. Моклячук Лідія Іванівна, д.с-г.н., професор, завідувач відділу, Інститут агроекології і природокористування НААН України;
14. Савченко Олексій Федосійович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України;
15. Фурдичко Орест Іванович, д.е.н., професор, директор, Інститут агроекології і природокористування НААН України.