тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

У серпні-вересні 2020 р. планується проведення іспиту за спеціальністю 08.00.06  – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (економічні науки).

Перелік документів для здачі  кандидатського іспиту:

  1. заява на ім’я директора Інституту;
  2. особовий листок з обліку кадрів,засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює (навчається);
  3. посвідчення про здані кандидатські іспити із спеціальностей філософії та іноземної мови (оригінал);
  4. засвідчену копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
  5. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
  6. лист-клопотання від установи (де навчається або працює);
  7. витяг з протоколу засідання вченої ради про затвердження теми кандидатської дисертації;
  8. реферат по темі дослідження з підписом наукового керівника (на останній сторінці), обсяг 25-30 стор., використаних джерел – 30-35.

Додаткову інформацію можна отримати еmail: aspirantura_iap@ukr.net