тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

19 червня 2019 р., об 1100

в Інституті агроекології і природокористування НААН

відбудеться круглий стіл на тему: «Науково-методичне забезпечення збалансованого агровиробництва тваринницької продукції в Україні»

Розвиток галузі тваринництва не лише забезпечує населення повноцінною білковою продукцією, але також є важливим стратегічним завданням продовольчої безпеки держави. Зокрема, впродовж останніх двадцяти років в Україні відзначається динамічність та пріоритетність розвитку промислового птахівництва, що своєю чергою потребує його інтенсифікації з метою одержання більших обсягів продукції.

Поряд з тим, діяльність тваринницьких комплексів є джерелом техногенного забруднення, що спричиняє виникнення екологічних проблем у зонах їх розташування. Емісія парникових газів прямої та непрямої дії, значні викиди побічних продуктів тваринного походження, заражених патогенною мікрофлорою, ектопаразитами, збудниками різноманітних хвороб тощо, ведуть до порушення балансу Нітрогену у навколишньому природному середовищі; значного погіршення екологічного стану атмосферного повітря, гідросфери, ґрунтів.

Таким чином, досягнення збалансованого виробництва тваринницької продукції вимагає науково-методичного забезпечення вирішення екологічних проблем у процесі функціонування тваринницьких комплексів.

На засіданні розглядатимуться наступні питання:

  • стан та перспективи розвитку галузі тваринництва України;
  • екологічні засади раціонального використання азоту у сільському господарстві;
  • екологічні основи утилізації твердих відходів тваринництва;
  • перспективи вирішення екологічних проблем виробництва тваринницької продукції;
  • ресурсозебрігаюча підготовка відходів при промисловому виробництві свинини.