тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Наукові працівники Інституту агроекології і природокористування НААН прийняли активну участь у XVII-ій Міжнародній науковій конференції „Edukacja – Technika – Informatyka” 23-25.09.2019 р. на базі Жешувського державного університету (м.Жешув, Польща)

Тема XVII-тої Міжнародної конференції „Edukacja – Technika – Informatyka” була зосереджена на питаннях, які включають дослідження щодо цивілізаційних та культурних змін у формальній та неформальній освіті, а саме:

1) технічних та професійних,

2) інформаційних та ІТ-технологій,

3) екологічних та природоохоронних.

Метою конференції було обговорення основних проблем формальної та неформальної освіти у польських та зарубіжних освітніх системах, з особливим акцентом на сучасні педагогічні, соціальні, технічні, еколого-культурні наслідки, що виникають із домінуючих напрямків розвитку інформаційного суспільства.

На конференції були представлені наступні доповіді:

  1. Priorities of the noospheric worldview in the formation of managerial culture – OKSANA NAGORNIUK, OREST FURDYCHKO, OLENA DEMJANIUK, ОLENA RAKOID
  2. Institutional support of agrarian sector development in the context of European integration – DREBOT OKSANA
  3. Economic aspects of development personal villages of the Carpathian Region – SAKHARNATSKA LIUDMYLA:
  4. Environmental and economic aspects of agricultural complex development in the context of cross-border cooperation – VYSOCHANSKA MARIIA
  5. Professional adaptation of the future agronomist as a psychological and pedagogical problem – ОKSANA TONKHA, NATALIIA MEHBALIYEVA, OKSANA NAGORNIUK:

На секційному засіданні с.н.с., к.с.-г.н., доцент Нагорнюк О.М. виступила з доповіддю на тему: Пріоритети ноосферного світогляду у формуванні управлінської культури.

Статті за темами доповідей будуть опубліковані у науковому часописі Жешувського державного університету „Edukacja – Technika – Informatyka”. http://www.eti.ur.edu.pl/

Крім того, працівники інститут на бузі Жешувського державного університету мали змогу пройти підвищення науково-педагогічної кваліфікації під час розширеного наукового семінару педагогічного і медичного факультетів на тему: Біологічні та екологічні чинники, що мають вплив на здоров’я людини та розпізнання біологічних, екологічних, демографічних, соціальних та психологічних небезпек, що загрожують здоров’ю людини.