Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

В Інституті агроекології і природокористування НААН створено спеціалізовану вчену раду Д 26.371.01 за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» (біологічні і сільськогосподарські науки)

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 р. № 530 створено спеціалізовану вчену раду Д 26.371.01 Інституту агроекології і природокористування НААН з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» (біологічні і сільськогосподарські науки) строком на три роки та затверджено її персональний склад.

Голова ради:

Фурдичко Орест Іванович, д.с.-г.н., д.е.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16;

Заступники голови:

Дем’янюк Олена Сергіївна, д.с.-г.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16;

Чоботько Григорій Михайлович, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16;

Вчений секретар:

Туровнік Юлія Анатоліївна, доктор філософії, завідувач лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16;

Члени ради:

Грицак Людмила Русланівна, д.б.н., доцент, професор кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, спеціальність 03.00.16;

Заіменко Наталія Василівна, д.б.н., професор, директор, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка, спеціальність 03.00.16;

Коніщук Василь Васильович, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16;

Мостов’як Іван Іванович, д.с.-г.н., доцент, перший проректор, Уманський національний університет садівництва, спеціальність 03.00.16;

Мудрак Олександр Васильович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», спеціальність 03.00.16;

Палапа Надія Василівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16;

Парфенюк Алла Іванівна, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16;

Соломаха Володимир Андрійович, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16;

Тараріко Олександр Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16;

Ткач Євгенія Дмитрівна, д.б.н., старший дослідник, заступник завідувача відділу, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16;

Шерстобоєва Олена Володимирівна, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 03.00.16.