тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

 

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний прийом до докторантури на денну  форму навчання за спеціальністю:

201  –  агрономія (галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією агроекологія і моніторинг агросфери.

Вступники до докторантури подають такі документи:

    – заяву на ім’я директора інституту;

    – особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи,в якій вступник до докторантури працює;

    –   2 фотокартки 3х4;

    – список опублікованих наукових праць і винаходів;

    – медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

    – засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

    – копію диплома доктора філософії;

    – копію паспорта та довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера;

– розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

    – характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.

   – довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);     

   Строк перебування в докторантурі становить два роки.

   Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.                   

            Етапи та строки вступної компанії: подання документів до 20 жовтня 2016 року, початок навчання в докторантурі – 20 грудня 2016 року.

 

Додаткову інформацію можно отримати за телефоном (044) 522-67-55 

e-mail:aspirantura_iap@ukr.net