Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

На базі Інституту агроекології і природокористування НААН створено філію кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «УКРАЇНА»

21 липня 2022 року директором Інституту агроекології і природокористування НААН академіком НААН Оксаною ДРЕБОТ та Президентом Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Петром ТАЛАНЧУКОМ було підписано наказ про створення спільної філії кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології на базі Інституту агроекології і природокористування НААН.

Від Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на зустрічі була присутня кандидат біологічних наук, доцент, директор Інституту біомедичних технологій Валентина МОВЧАН, яка зазначила, що нині гостро стоїть питання підготовки висококваліфікованих кадрів – екологів, біологів, біотехнологів, фармацевтів для різних галузей економіки України та поєднання академічної науки і освіти. Сучасна ситуація вимагає нового рівня у сфері гарантії якості освіти, поєднання високопрофесійного наукового та освітнього потенціалу.

Підписання цього документу для обох установ є продовженням плідної співпраці у рамках спільних науково-освітніх проєктів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників із урахуванням вимог міжнародних стандартів у сфері освіти, а також чинних нормативних документів України.

Відповідно до затвердженого Положення про філію кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» при Інституті агроекології і природокористування НААН основним завданням є забезпечення високої якості підготовки фахівців за спеціальностями 162 «Біотехнологія та біоінженерія», 101 «Екологія», 091 «Біологія» і 226 «Фармація, промислова фармація».