Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ»

 

Матеріали конференції:

Програма конференції

Презентація Фурдичка О.І. “SCIENTIFIC SUPPORT OF FORMING ECOSAFETY AGRO-LANDSCAPES BASED ON PROTECTIVE FOREST PLANTATIONS

Презентація Sukru DURSUN, Lyudmyla Symochko, Hysen Mankolli “USE OF PHYTOREMEDIATION METHOD IN SOIL HEAVY METAL POLLUTION REMOVAL

Презентація Парфенюк А.І. “ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ РОСЛИН СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН З ФІТОПАТОГЕННИМИ ГРИБАМИ

Презентація Тараріко О.Г., Кучма Т.Л., Ільєнеко Т.В., Білокінь О.А., “Моніторинг дефляційних процесів ґрунтового покриву за даними дистанційного зондування

Презентація Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Швиденко І.К. “Математична модель міграції радіонуклідів на основі ландшафтного підходу з урахуванням радіоекологічно критичних екосистем

Презентація Магдійчук А.П. “ЕДАФІЧНІ УМОВИ ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ РОСЛИННОСТІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДІЛЛЯ

Презентація Ліщук А.М., Драга М., Городиська І.М. “MAIN TASKS OF THE TRANSITION FROM THE TRADITIONAL TO THE ORGANIC SYSTEM  OF AGRICULTURE IN THE CONDITIONS  OF CLIMATE CHANGE