тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

9-13 жовтня 2017 року на базі Інституту агроекології і природокористування НААН відбулись щорічні курси підвищення кваліфікації для наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України та науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів за напрямами:
– економіка природокористування та розвиток сільських територій;
– збалансоване використання природних ресурсів в умовах змін клімату;
– екологічна безпека аграрного виробництва;
– моніторинг ресурсів агросфери.

Слухачі курсів мали змогу прослухати змістовні лекції провідних учених Інституту, зокрема, академіків О.Г. Тараріка та А.Л. Бойка, професорів
Г.М. Чоботька, А.І. Парфенюк та докторів наук Т.М. Єгорової, В.В. Коніщука, Н.В. Палапи та П.П. Мельника Крім цього було проведено практичні та лабораторні заняття у відділах: Охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання; Екотоксикології; Економіки природокористування в агросфері; Інституціонального забезпечення природокористування; в лабораторіях: Екології мікроорганізмів; Екології вірусів та біобезпеки; Моніторингу агробіоресурсів.


Курси підвищення кваліфікації проводяться в Інституті з 2008 року і за цей період підвищили свою кваліфікацію понад 220 наукових і науково-педагогічних працівників НААН, з них у 2017 році – 28 осіб.


В цьому році свій професійний рівень підвищили працівники з Інституту кормів та сільського господарства Поділля, Інституту водних проблем і меліорації, Інституту садівництва, Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Сквирської ДС Інституту агроекології і природокористування.