тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

913 вересня 2013 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулися курси підвищення кваліфікації наукових кадрів мережі Національної академії аграрних наук України та науково-педагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів. 913 вересня 2013 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулися курси підвищення кваліфікації наукових кадрів мережі Національної академії аграрних наук України та науково-педагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів.

Слухачами курсів були працівники із 8 науково-дослідних установ та інститутів агропромислового виробництва НААН, а також представники трьох вищих навчальних закладів (Житомирський національний агроекологічний університет, Харківська державна зооветеринарна академія, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва).

Програмою лекційних та практичних занять охоплено коло питань з таких спеціальностей:

  • агроекологічний моніторинг;
  • економіка природокористування та охорони навколишнього  середовища;
  • збереження біорізноманіття та біобезпека.

До проведення лекційних та практичних занять було залучено як провідних, так і молодих вчених інституту.