Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Культурні фактори відкритих інновацій

Культурні фактори відкритих інновацій

Мережеві форми організації бізнесу, глобальне економічне співробітництво вимагають нових підходів до комерціалізації технологій. В таких умовах створюються «відкриті інновації», менеджмент яких потребує знань і навичок у сфері естетичного менеджменту та культурних аспектів бізнес-комунікацій.

 Культурні фактори відкритих інновацій

Мережеві форми організації бізнесу, глобальне економічне співробітництво вимагають нових підходів до комерціалізації технологій. В таких умовах створюються «відкриті інновації», менеджмент яких потребує знань і навичок у сфері естетичного менеджменту та культурних аспектів бізнес-комунікацій.

 Network  мforms of organization of business and  global  economic cooperation require new approaches to technology commercialization. Under such conditions are created “openinnovation”, which requires management skills in the field of aesthetic and cultural aspects of management of business communications.

В XXI столітті створюються кардинально нові умови для ефективного розвитку економіки, використання інновацій і трансферу технологій. Становляться більш прозорими межі між підприємством та її оточуючим середовищем, розвивається глобальне інноваційне співробітництво, впроваджується нова екологічна парадигма існування людства.

Домінантою економічного зростання і переходом до мережевої економіки стає глобальна передача інформації на базі мережевого об’єднання технологій за допомогою міжнародної телекомунікаційної інфраструктури.

Мережеві форми організації бізнесу, міжнародне економічне співробітництво вимагають нових підходів до комерціалізації технологій, головними з яких є крос-культурні аспекти бізнес-комунікацій, робота з засобами масової інформації, партнерами та споживачами.

В таких умовах створюються нові технології комерціалізації інновацій, однією з яких є так звані «відкриті інновації», менеджмент яких потребує психосоціальної компетенції, знань і навичок у сфері естетичного менеджменту та культурних аспектів бізнес-комунікацій.

Термін «Відкриті інновації» ввів у науковий обіг Генрі Чезбрух – професор та виконавчий директор програми “Відкритих інновацій”  вищої школи бізнесу Каліфорнійського університету в Берклі.

У своїй книзі «Відкриті інновації: нова імператива щодо створення та отримання прибутку від технологій» у 2003 році він стверджував, що «відкриті інновації» – це парадигма, яка пропагує нові механізми трансферу технологій, внутрішні та зовнішні способи виходу на ринок.

Перехід до системи відкритих інновацій зумовлює наступне:

  1. Широкий обмін знаннями та результатами наукових досліджень в рамках проведення наукових симпозіумів, конференцій та семінарів. Наука є прикладом системи відкритих інновацій і створює технології «колективного розуму», які мають бути покладені в сучасні механізми трансферу технологій.
  2. Самі компанії не здатні освоїти весь масив різнорідної інформації та правильно застосувати в своїй діяльності.
  3. Багато об’єктів інтелектуальної власності не мають можливості бути впровадженими через відсутність відкритої системи комерціалізації і трансферу технологій.
  4. Відсутність попиту та пропозицій об’єктів інтелектуальної власності і технологічних рішень, які б зацікавили бізнес-середовище через відсутність відкритого ринку високих технологій.

Система відкритих інновацій дозволяє створювати нові механізми трансферу технологій, вирішення складних проблем, пошуку інноваційних бізнес-ідей і технологічних рішень, серед яких наступні:

–          декомпозиція складних проблем і завдань до рівня непрофільних спеціалістів і студентів;

–          проведення відкритих конкурсів в декількох країнах з метою вирішення поставленої проблеми;

–          створення спільних старт-апів компаній, що фінансуються венчурними фондами;

–          створення партнерств для спільного проведення досліджень та розробок, що дозволить створити оптимальну бізнес-модель, знизити витрати на НДДКР, збільшити об’єми випуску, а також створювати нові ринки інноваційної продукції;

–          розробка окремих компонентів інноваційного продукту окремими компаніями;

–          вільний продаж розробок масового застосування, які можна використати для створення різноманітних інноваційних продуктів.

Система відкритих інновацій дозволяє створювати інноваційну інфраструктуру, особливостями якої повинно бути:

–            значне скорочення рівня бюрократії в прийнятті рішень;

–            значне скорочення термінів і витрат на пошук і впровадження інновацій;

–            урахування в своїй роботі культурних факторів інноваційного бізнесу (етика, емоційний інтелект, мотивація, соціокультурні і духовно-естетичні цінності), які відносяться до «м’яких» факторів, (на відміну від жорстких факторів – обладнання, матеріали, компоненти) і відіграють з часом більш значну роль для економічного розвитку і трансферу технологій;

–            подолання крос-культурних бар’єрів відкритих інновацій в області бізнес- і маркетингових комунікаціях (переговори – офіційні і неофіційні, листування, виставки і форуми, конференції, угоди, поточна робоча взаємодія учасників, робота з громадськістю (Public Relations)і реклама, публікації в ЗМІ та спеціалізованих виданнях, особисті контакти і мотивація, контент і архітектура інтернет-представництв та управління ними;

–            застосування новітніх методик естетичного менеджменту, створення естетичної цінності Hi-tech бізнесу, збільшення доданої вартості продукованих інноваційних проектів та послуг.