тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

19 червня 2019 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН під керівництвом д.е.н., д.с.-г.н., проф., акад. НААН Фурдичка Ореста Івановича та д.с.-г.н., проф. Бородая Віталія Петровича відбувся круглий стіл за темою: «Науково-методичне забезпечення збалансованого агровиробництва тваринницької продукції в Україні».

У засіданні круглого столу прийняли участь науковці, викладачі, представники сільськогосподарських підприємств та громадських організацій, що активно працюють над вирішенням екологічних проблем у тваринництві, зокрема:

Гнатюк Сергій Андрійович, генеральний директор української корпорації «Укртваринпрому»;

– Гусар Микола Іванович, спеціаліст-еколог «Ово світ»;

– Дейнеко Руслан Миколайович, головний зоотехнік-технолог птахофабрики «Ясен світ»;

Єговкін Володимир Анатолієвич, академік УАН, директор Центру інновацій, інвестицій та міжнародних зв’язків ВГО «Українська академія наук»;

Катеринич Олег Олександрович, д.с.-г.н., с.н.с., директор Державної дослідної станції птахівництва;

– Квітка Іван Васильович, аспірант Інституту агроекології і природокористування НААН;

Корбут Сергій Миколайович, координатор енергетичних проектів ТОВ «Харків Енерготехцентр»;

– Коцовська Катерина Василівна, к.с.-г.н., завідувач відділу екотоксикології Інституту агроекології і природокористування НААН;

– Кривохижа Євген Михайлович, к.вет.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії моніторингу агробіоресурсів Інституту агроекології і природокористування НААН;

Мельник Вікторія Вікторівна, к.с.-г.н., доц., доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– Мінералов Олег Іванович, науковий співробітник лабораторії моніторингу агробіоресурсів Інституту агроекології і природокористування НААН;

– Моклячук Лідія Іванівна, д.с.-г.н., проф., керівник проекту INMS;

– Пінчук Валерій Олександрович, к.с.-г.н., с.н.с., завідувач лабораторії моніторингу агробіоресурсів Інституту агроекології і природокористування НААН;

Прокопенко Наталія Павлівна, д.с.-г.н., професор, професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Рибалко Юлія Володимирівна, к.пед.н., заступник декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– Свалявчук Лариса Іванівна, к.б.н., науковий співробітник лабораторії моніторингу агробіоресурсів Інституту агроекології і природокористування НААН;

Семенець Олександр Олександрович, головний еколог МХП «Наша Ряба».

Також засідання круглого столу відвідали багато зацікавлених даним питанням.

Учасники заходу працювали над такими темами:

–     стан та перспективи розвитку галузі тваринництва України;

–     організація роботи з вирішення екологічних проблем у тваринництві;

–     розвиток птахівництва у фермерських та присадибних господарствах, їх вплив на довкілля;

–     екологічні засади раціонального використання азоту у сільському господарстві;

–     екологічні основи утилізації твердих відходів тваринництва;

–     сучасний стан вирішення проблеми переробки курячого посліду на органічні добрива;

–     освітянська складова екологічних компетенцій випускників вузів.

За результатами обговорення учасники круглого столу ухвалили Резолюцію, основними положеннями якої є:

– схвалити ініціативу Інституту агроекології і природокористування НААН щодо забезпечення збалансованого агровиробництва тваринницької продукції в Україні та продовжити цикл заходів, які більш детально окреслюють питання, підняті під час круглого столу;

– запросити до співпраці усі зацікавлені структури (усіх форм власності) – наукові, виробничі, навчальні, методичні, малі та середні підприємства тощо;

– налагодити тісні взаємозв’язки між виробниками, науковими установами, структурами, що супроводжують бізнес-проекти/гранти у галузі тваринництва та сільськогосподарського виробництва, громадськими організаціями, союзами, асоціаціями;

– створити міжгалузеву робочу групу з організації спеціалізованих заходів, семінарів, практикумів для ефективного вирішення екологічних проблем у тваринництві, посилення співпраці та обміну досвідом з даного питання;

– провести/організувати анкетування сільськогосподарських підприємств, галузевих професійних асоціацій з метою вивчення спільних проблем, надання їм кваліфікованої допомоги, консалтингових послуг у вирішенні цих проблем;

– провести відкритий конкурс екоенергоінноваційних технологій (спільно з УАН та місцевими органами влади);

– провести спільно з Громадською організацією «Рада з екологічної безпеки» (РЕБ), Всеукраїнськими громадськими організаціями «Асоціація агроекологів України» та «Українська Академія наук» захід/заходи, на якому/яких розглянути питання екологічної безпеки, інновацій, інвестицій.