тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

25 квітня 2018 року в Інституті агроекології і природокористування НААН відбувся круглий стіл «Екологічні проблеми птахівництва України: сучасний стан та шляхи вирішення». На засіданні розглянуто питання сучасного стану та перспектив розвитку галузі птахівництва в Україні у контексті охорони навколишнього природного середовища та екологічні проблеми при виробництві продукції галузі птахівництва.

Відкрили засідання круглого столу Дем’янюк Олена Сергіївна ‒ в.о. директора Інституту агроекології і природокористування НААН, д.с.-г.н., с.н.с. та Бородай Віталій Петрович ‒ завідувач науково-навчального центру екологічної безпеки тваринництва ІАП НААН, д.с.-г.н. Професор проінформував присутніх про нагальні екологічні проблеми галузі птахівництва.

У роботі круглого столу взяли участь провідні вчені-аграрії, представники сільськогосподарських підприємств, закладів вищої освіти та громадських організацій:

Копилова К.В. ‒ заст. директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН;

Катеринич О.О. ‒ директор Дослідної станції птахівництва, м. Харків;

Даниленко С.Г. ‒ Інститут продовольчих ресурсів НААН.

Жеребов М.Є. ‒ голова правління «Київптахопром»;

Ковальчук Н.Л. ‒ директор редакції журналу «Сучасне птахівництво»;

Бригас О.В., Дешко В.І. ‒ Інститут механізації НААН, м. Київ;

Мединець С.В. ‒ Одеський Національний університет ім. І.І. Мечнікова.

Представники с.-г. підприємств (Марченко О.А. ‒ виконавчий директор ТОВ «Комплекс Агромарс»; Павлик О.В. ‒ голова правління ФГ «Повіт Агро»; Семенець О.О. ‒ головний еколог МХП «Наша Ряба»; Гуменяк Р.О. ‒ ТОВ «Лемігрейн»; Стратила М.К. ‒ ТОВ «Дунайський Аграрій»).

Науковці Національного університету біоресурсів і природокористування (Пономаренко Н.П., Повозніков М.Г., Базиволяк С.М., Дедухно О.М., Чепіль Л.В., Мельник В.В., Кучерук М.Д.).

Провідні вчені ІАП НААН (Моклячук Л.І., Тараріко О.Г., Чоботько Г.М., Парфенюк А.І., Волошин М.І., Тертична О.В.), наукові співробітники та аспіранти ІАП НААН (Пінчук В.О., Никифорук О.В., Новицький В.П., Коцовська К.В., Ільчук В.П., Мінералов О.І., Свалявчук Л.І., Шевченко Ю.В.).

Представники громадських організацій (Сергієнко А.В. ‒ Асоціація «Союз птахівників України»; Виштак Г.В. ‒ Всеукраїнська екологічна ліга; Філенко В.В. – Нова енергія.).

На засідання прозвучали доповіді та обговорення на такі теми:

 1. Організація наукових досліджень з вирішення екологічних проблем у тваринництві України.
 2. Стан та перспективи розвитку галузі птахівництва України.
 3. Розвиток птахівництва у фермерських та присадибних господарствах, їх вплив на довкілля.
 4. Наукові підходи до вирішення питань щодо створення Міжнародної системи менеджменту азоту.
 5. Екологічні основи утилізації твердих відходів птахівництва.
 6. Перспективи вирішення екологічних проблем бройлерного виробництва.
 7. Шляхи вирішення екологічних проблем виробництва перепелиної продукції.
 8. Екологічне оцінювання навколишнього природного середовища в зонах виробництва продукції птахівництва.
 9. Органічне вирощування птиці у гармонії з навколишнім природним середовищем.

У підсумку роботи Круглого столу прийнято Резолюцію з наступними основними положеннями:

 1. Екологічні проблеми виробництва продукції птахівництва вимагають системного підходу до їх розв’язання. Актуальним завданням сучасної аграрної науки є формування концептуальних засад ведення екобезпечного птахівництва.
 2. Просити Президію НААН розглянути питання відновлення роботи Інституту птахівництва у с. Борки, Харківської обл.
 3. Для покращення екологічної ситуації у зонах ведення промислового птахівництва у загальнодержавному масштабі удосконалити законодавчу базу діяльності птахівницьких підприємств щодо захисту довкілля, привести її у відповідність до законодавства ЕС.
 4. Перспективи подальших екологічних досліджень передбачають проведення системного екологічного моніторингу, моделювання та прогнозування змін у навколишньому природному середовищі за інтенсифікації виробництв з отримання м’яса птиці та яєць. З цією метою необхідно розширити мережу регіональних лабораторій, які здійснюють екологічний моніторинг підприємств, оснастити їх сучасним обладнанням.
 5. Віднести до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки розробку та впровадження новітніх природоохоронних технологій утримання птиці, переробки побічної продукції і відходів, способів очищення стічної води та мінімізації викидів забруднювальних речовин, пошук екологічно безпечних методів утилізації побічної продукції птахівничих підприємств шляхом отримання органічних та органо-мінеральних добрив.
 6. Мінагрополітики збільшити частку компенсації птахівницьким підприємствам вартості придбаного нового обладнання і поліпшити їм умови надання кредитів на його придбання, якщо це обладнання дає змогу зменшити забруднення навколишнього природного середовища.