Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

КРУГЛИЙ СТІЛ «РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ», З НАГОДИ  МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ.

18 квітня 2023 в Інституті агроекології і природокористування НААН було проведено Круглий стіл «Роль екологічної освіти у формування наукового світогляду», присвячений Міжнародному дню екологічних знань.

В межах Круглого столу було заслухано такі доповіді, як:

  • «Екологізація освітнього процесу в галузі агрономії на прикладі Білоцерківського національного аграрного університету», доповідач: доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства агробіотехнологічного факультету БНАУ Леся Михайлівна Карпук;
  • «Основні пріоритети екологічної освіти у вищих учбових закладах Португалії» доповідач: кандидат біологічних наук, професор, кафедри природничих наук,  Коїмбрського університету, Коїмбра (Португалія), доцент кафедри ентомології та збереження біорізноманіття біологічного факультету Ужгородського національного університету Людмила Юріївна Симочко;
  • «Особливості підготовки фахівців-екологів в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на першому та другому рівнях вищої освіти», доповідач: к.с.-г.н., доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю НУБіП України Марина Миколаївна Ладика;
  • «Організація навчального процесу на факультеті сільськогосподарських наук і природокористування в університеті McGeal (Канада)» доповідач: доктор біологічних наук, науковий співробітник відділу рослинництва Університету McGeal (Канада), старший науковий співробітник лабораторії аерокосмічного зондування агросфери Інституту агроекології і природокористування, Надія Іванівна Адамчук-Чала;
  • «Міжнародний день екологічних знань – як початок нового способу мислення і життя людства», доповідачі: д.с-г. наук, професор відділу технології палив, факультету енергетики та палива , AGH Гірничо-металургійна академія Університету науки та технологій (Польща) Вікторія Собчик та к.с-г.н., доцент, с.н.с. сектору розвитку сільських територій Інституту агроекології і природокористування НААН Оксана Миколаївна Нагорнюк;
  • «Роль неперервної екологічної освіти у формуванні екологічної свідомості людства», доповідач: к.с.-г.н., с.н.с., завідувач відділу підготовки наукових кадрів та методично-інформаційного забезпечення ІАП НААН.

Загалом у заході взяло участь близько 40 осіб, зокрема наукові співробітники, аспіранти та докторанти Інституту агроекології та природокористування НААН, науково-педагогічні працівники Національного університету біоресурсів і природокористування України, «Вінницька академія неперервної освіти», Білоцерківського національного аграрного університету, КУ ПЗФ РЛП “Кременчуцькі плавні” Полтавської облради.

Інститут агроекології ти природокористування дякує усім за участь у заході.

З питаннями, пропозиціями та побажаннями прохання звертатися у відділ підготовки наукових кадрів та методично-інформаційного забезпечення за такими контактами:

Хітренко Тетяна – заступник зав. відділу.

e-mail: aspirantura_iap@ukr.net

тел: (097) 633-17-03