Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Круглий стіл «Актуальні питання збереження біорізноманіття в умовах воєнного конфлікту»

Круглий стіл «Актуальні питання збереження біорізноманіття в умовах воєнного конфлікту»

з нагоди Всесвітнього дня дикої природи ООН та 50-річчя Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES)

Захід проведено 3 березня 2023 р. в Інституту агроекології і природокористування НААН відділом охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання за участі наукових співробітників інституту, а також представників навчально-освітніх, науково-дослідних, природоохоронних установ, громадських організацій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна, Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України», Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН», Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, Національний природний парк «Залісся», Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж» Національного університету біоресурсів і природокористування України, Громадська рада Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація природоохоронних територій України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України», Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край»). Всього взяли участь понад 40 осіб.

Вступне слово оголосила директор інституту, академік НААН, доктор економічних наук, професор О.І. Дребот. Завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання, доктор біологічних наук, професор В.В. Коніщук представив доповідь за темою «Екомережа EMERALD України в умовах воєнного стану: моніторинг наслідків, оцінювання збитків, перспективи реабілітації». Надані відповіді на запитання, проведено обговорення, дискусію. Переглянуто документальний відеофільм «Київщина без околиць» про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та Чорнобильський заповідник. Попередньо прийнято проєкт резолюції засідання.

Із пропозицій та рекомендацій були надані наступні тези:

  • Необхідно продовжити фіксацію військових злочинів рф у межах екомережі (супутникові дані, фото-, відеореєстрація, облік, моніторинг);
  • Вдосконалити методику оцінювання екологічних збитків на основі світової юриспруденції для подальших репарацій, контрибуцій через суди;
  • Запровадити нормативно-правові механізми, вдосконалити законодавство щодо управління територіями Смарагдової мережі України, уніфікувати схеми екомереж адміністративних областей;
  • Розпочати формування центрів відновлення рідкісних видів флори, фауни, мікобіоти для подальшої репатріації. Особливо це стосується ендеміків, реліктів, видів охоронюваних списків – ЧКУ, ЄЧС, МСОП;
  • Актуальним питанням є наукове обґрунтування відновлення, рекультивації, реабілітації, ренатуралізації екосистем природно-заповідного фонду, розмінування територій, ліквідації наслідків пожеж та ін.;
  • Обґрунтувати доцільність створення природоохоронних територій у межах агросфери. Зокрема це можуть бути відновлювані екосистеми, закрайки полів, напівприродні луки, сіножаті, пасовища, самозаліснені перелоги, лісосмуги, ерозійно небезпечні ділянки (яри, балки, схили) тощо;
  • Оскільки в результаті війни порушені міграційні шляхи багатьох видів фауни потрібно визначити схеми оптимізації екологічних коридорів;
  • Доцільно створити Державне агентство охорони природи (екомережа, природно-заповідний фонд, біорізноманіття) у структурі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.