тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Інститут проводить біологічну оцінку (засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин, біопрепаратів на сільськогосподарських культурах та лісових насадженнях) та екологічну оцінку небезпечності впливу (засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної (риби, дафнії), ґрунтової (мікороорганізми, земляні черв’яки) та наземної екосистем).

  • Біологічна оцінка засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин, біопрепаратів на сільськогосподарських культурах та лісових насадженнях.
  • Екологічна оцінка небезпечності впливу засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної (риби, дафнії), ґрунтової (мікороорганізми, земляні черв’яки) та наземної екосистем.
  • Проведення науково-екологічного обґрунтування та підготовки експертних висновків з рекомендаціями щодо реєстрації пестицидів і агрохімікатів.
  • Біолого- та еколого-експертна оцінка результатів досліджень засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин та біопрепаратів.
  • Розроблення нормативів та регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів.

Ткач Євгенія Дмитрівна

кандидат біологічних наук

тел: (044) 526-21-21; e-mail: bio_eco@ukr.net