тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

5-6 грудня 2017 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Родючість ґрунтів – основа безпеки країни» присвяченої пам’яті видатного вченого, ґрунтознавця, доктора сільськогосподарських наук, професора Миколи Кіндратовича Шикули та відзначенню 120-річчя НУБіП України.

Від Інституту агроекології і природокористування НААН участь у роботі конференції взяв академік НААН О.Г. Тараріко, який у своїй доповіді теплими словами згадав професора М.К. Шикулу, його роль у становленні ґрунтозахисного землеробства, вихованні цілої плеяди вчених-ґрунтознавців. О.Г. Тараріко зупинився на ролі ґрунтів в агроекосистемах та стратегії сталого розвитку в умовах змін клімату.

Результати конференції:

  1. Збереження родючості ґрунтів має стати пріоритетним напрямком аграрної політики та продовольчої безпеки.
  2. В Україні протягом останніх десятиліть спостерігаються загрозливі темпи розвитку дегуміфікації, агрофізичної деградації, виснаження, водної і вітрової ерозії та інших видів деградації ґрунтів. Саме тому необхідно консолідувати роботу вчених щодо недопущення подальшого розвитку деградаційних процесів і розробки заходів із збереження і відновлення грунтової родючості.