тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

world-conference-concept1НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 1) Екомережа та Смарагдова мережа – як передумова забезпечення сталого,  екологічного збалансованого  розвитку України, 2)Правові та еколого-економічні відносини власності на землю та інші природні ресурси, що тісно пов’язані із землею, як механізми поліпшення стану довкілля. 3)Землевпорядні інструменти формування та організації раціонального використання екомережі, 4)Контроль (нагляд) за дотриманням природоохоронного законодавства

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1)    Екомережа та Смарагдова мережа – як передумова забезпечення сталого,  екологічного збалансованого  розвитку України
2)    Правові та еколого-економічні відносини власності на землю та інші природні ресурси, що тісно пов’язані із землею, як механізми поліпшення стану довкілля
3)    Землевпорядні інструменти формування та організації раціонального використання екомережі
4)    Контроль (нагляд) за дотриманням природоохоронного законодавства
Регламент доповіді – 15 хв.
Учасники обговорення поставлених проблем:
– Міністерство екології та природних ресурсів України;
– регіональні департаменти екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій;
– наукові установи НАН та НААН України;
– заклади науки і освіти;
– благодійна організація «ІнтерЕкоЦентр»

МОДЕРАТОРИ:
ТРЕТЯК А. М., директор ННІ економіки та екології природокористування ДЗ «ДЕА», д-р екон. наук, професор, чл.-кор. НААН України
МОВЧАН М. М., заступник директора Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі, канд. с.-г. наук
Відкриття конференції:
КАНЦУРАК В.В., заступник міністра Міністерства екології та природних ресурсів України
БОНДАР О. І., ректор ДЗ «ДЕА», д-р біол. наук, професор,  чл.-кор. НААН України
Виступи:
ТРЕТЯК А. М., директор ННІ економіки та екології природокористування ДЗ «ДЕА», д-р екон. наук., професор, чл.-кор. НААН України «Стан та проблеми організації екологічної мережі України в контексті формування природоохоронного землекористування»
МОВЧАН М. М., заступник директора Департаменту охорони природних ресурсів Мінприроди України, канд. с.-г. наук «Стан та проблеми формування екомережі в Україні»
МАТВЕЄВ С.Р., заступник директора Департаменту заповідної справи Мінприроди України, «Розвиток мережі ПЗФ як ключових територій екомережі України»
ДОМАШПІНЕЦЬ В.Г., начальник відділу тваринного світу Департаменту охорони природних ресурсів Мінприроди України «Роль екологічної мережі у збереженні біорізноманіття, в тому числі мігруючих видів диких тварин»
МІЛЄХІН П.О., директор Центру екології, природокористування, заповідної справи та землеустрою ДЗ «ДЕА», канд. екон. наук, ДЖОС А.М., професор кафедри екології та економіки землекористування ДЗ «ДЕА» канд. с.-г. наук,  «Геоінформаційне забезпечення розробки схем екомережі на Донбасі»
КУЦЕНКО С.В.,  директор регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»,      РОМАНЕНКО А.В., старш. наук. співроб. регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» «Про оформлення земель в постійне користування регіональному ландшафтному парку «Приінгульський»
БУДЗЯК В.М., заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування НААН, д-р екон. наук, професор,    БУДЗЯК О. С., завідувач кафедри екології та економіки землекористування ДЗ «ДЕА», д-р екон. наук, професор, «Управління розвитком екомережі в Україні»
СМОЛЯР О..М., завідувач кафедри заповідної справи ДЗ «ДЕА», д-р біол. наук, професор, ЛУКІША В.В.,   професор кафедри заповідної справи ДЗ «ДЕА», канд. с.-г. наук «Принципи формування локальних екомереж (на прикладі Полтавської області)»
ГУТОРОВ О.І., завідувач кафедри менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, д-р екон. наук, професор, «Особливості оцінки та перспективи інвестиційного забезпечення розвитку системи охорони грунтів»
МОВЧАН Я.І., завідувач лабораторії екобезпеки ННЦ «Екобіобезпека» НАУ,  д-р біол. наук, професор, КОХАН О.В., аспірант кафедри екології НАУ БО «ІнтерЕкоЦентр», ЖУРБАС К.В., студент НАУ, «Формування екомережі в Україні: бар’єри, ситуації, шанси»
КОВАЛЕНКО А.М., завідувач лабораторії неполивного землеробства, старш. наук. співроб., Інституту зрошуваного землеробства НААН України, канд. с.-г. наук, «Еколого-економічні підходи до формування розмірів землекористування в зоні Південного Степу»
ТРЕТЯК В. М., професор кафедри екології та економіки землекористування ДЗ «ДЕА», д-р екон. наук, професор «Особливості реформування системи нагляду за дотриманням законодавства в природоохоронній галузі»
ЛЕОНЕЦЬ В.О., професор кафедри екології та економіки землекористування ДЗ «ДЕА», канд. екон. наук, доцент «Сучасний стан та проблеми формування екологічної мережі на регіональному та місцевому рівнях»
ГУНЬКО Л.А., канд. екон. наук, доцент НУБіП «Нормативно-правове забезпечення формування екомережі України»
МОВЧАН Я., завідувач лабораторії екобезпеки ННЦ «Екобіобезпека» НАУ, д-р біол. наук, професор, ГАВРИЛЕНКО В., наук. співроб. лабораторії екобезпеки ННЦ «Екобіобезпека» НАУ, канд. фіз.-мат. наук,  ГУСЄВ О., студент НАУ, «Відновлення природного каркасу України: контекст екосистемних послуг»
ТРЕТЯК Н.А., канд. екон. наук ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», ТРЕТЯК Р.А., канд. екон. наук «Інновації щодо просторового розвитку системи землекористування в Україні в контексті збалансованого природокористування»
ЮРЧЕНКО А. Д., професор кафедри екології та економіки землекористування ДЗ «ДЕА», канд. екон. наук, КШЕМІНСЬКА Т. В., методист вищої категорії кафедри  екології  та економіки землекористування  ДЗ «ДЕА», «Сучасні проблеми управління природоохоронними територіями рекреаційного спрямування»
СМОЛЯР Н.О., канд. біол. наук, доцент, докторант ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Регіональна екомережа Полтавщини в контексті її розбудови»
ВОЛЬСЬКА А.О., доцент Подільського державного аграрно-технічного університету, СВЕНТУХ В.Ю., аспірант НУБіП «Земельно-ресурсний потенціал України та його проблеми»
КУЗЬМІНСЬКИЙ В.О., доцент кафедри екології та економіки землекористування ДЗ «ДЕА», канд. с.-г. наук, доцент «Врахування територіальних обмежень у процесі формування екомережі України»
БОГОМАЗ М.В., молодший наук. співроб. Центру екології природокористування, заповідної справи та землеустрою ДЗ «ДЕА» «Особливості структури регіональної екомережі Київщини»
ГАМЗІНА  О.М., провідний економіст ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», «Напрями реформування системи управління лісовим господарством в умовах сучасної кризової ситуації»
ПОЛЯНСЬКА К.В., асистент кафедри заповідної справи ДЗ «ДЕА» «Екомережа Лівобережного Полісся: сучасний стан та перспективи»
РОМАНЕНКО Т.Б., аспірант Інституту агроекології і природокористування НААН України «Розвиток органічного землеробства в країнах Північної та Латинської Америки в контексті збереження земель»
ЛОБУНЬКО Ю.В., аспірант ДЗ «ДЕА», «Особливості землевпорядного проектування структурних елементів екомережі на місцевому рівні»
КАПІНОС Н.О., аспірант ДЗ «ДЕА»,  «Окремі аспекти сутності землеустрою щодо формування екомережі України»
МОВЧАН М.М., аспірант ДЗ «ДЕА», «Законодавче забезпечення боротьби з деградацією земель та опустелюванням в Україні як складова формування екомережі України»
ПОПОВИЧ О.В., аспірант ДЗ «ДЕА»,  «Еколого-економічна доцільність очищення забруднених територій з метою збереження екомережі України»
ШУЛЬЖЕНКО О.М., аспірант ДЗ «ДЕА»,  «Використання бактеріальних добрив у сільськогосподарському землекористуванні, як альтернатива поліпшення стану довкілля»
ШАВРІНА В.І., аспірант Інституту агроекології і природокористування НААН України «Фітоценотичне різноманіття агроландшафтів Вінниччини»
БУДЗЯК Н.В., студентка КНУ ім. Т.Г. Шевченка  «Вплив сучасної періодики на формування екологічної самосвідомості на прикладі становлення екологічної мережі в Україні»
ДЕМИДЕНКО Л.Г., здобувач ДЗ «ДЕА»   «Роль “шкідливих” стимулів у природоохоронному землекористуванні та збереженні біорізноманіття»
ЛОБУНЬКО А.В., здобувач ДЗ «ДЕА»  «Тенденції зміни вартості землекористування в населених пунктах як інструмент оцінки ефективності розподілу земель»
ПЕНДЗЕЙ Л.П., здобувач ДЗ «ДЕА» «Державне регулювання у сфері земельних відносин»

Місце проведення за адресою:
м. Київ, Міжнародний виставковий центр (Броварський проспект, 15) конференц-зал № 4
e-mail: eco_zem@ukr.net
тел./факс: (044) 248-45-05
Початок – 10:00 год.