тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

world-conference-concept1Національна академія аграрних наук України, Інститут агроекології і природокористування, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» 68 липня 2016 р. проводять міжнародну науково-практичну конференцію «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»

Національна академія аграрних наук України, Інститут агроекології і природокористування, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» 68 липня 2016 р. проводять міжнародну науково-практичну конференцію «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»

МЕТА КОНФЕРЕНЦІ

обговорення та обмін науково-практичною інформацією результатів досліджень з проблем екологічної безпеки аграрного виробництва, отримання якісної і безпечної сільськогосподарської продукції, збалансованого природокористування, управління агроландшафтами та охорони навколишнього природного середовища.

ТЕМАТИКА І НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва:

агроекологічний моніторинг; біобезпека; органічне виробництво і спеціальні сировинні зони; екологічні проблеми рослинництва і тваринництва, розвитку сільських територій; вплив наслідків аварії Чорнобильської АЕС на агросферу; фіторемедіація та фітомеліорація ґрунтів;

  1. Економіка природокористування: 

збалансований розвиток аграрного сектора економіки; ринок, управління ресурсами в агропромисловому комплексі; трансфер наукових результатів, інноваційні проекти екобезпеки;

3. Охорона навколишнього природного середовища:

актуальні питання екосозології; природно-заповідна справа; формування екомережі; збереження біорізноманіття; культура, освіта і роль неурядових організацій.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

(044) 522-67-55 www.agroeco.org.ua agroecologynaan@gmail.com

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

(044) 522-67-55 – Кейван Марія Петрівна

(044) 526-84-24 – Васільєва Тетяна Анатоліївна

 

ЗАЯВКА НА УКРАЇНСЬКІЙ

ЗАЯВКА РУССКОМ