Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

АТEСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ

АТEСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ

 

Відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ від 23.03.2016 р. №261 та згідно наказів Інституту агроекології і природокористування НААН 12, 26 та 27 червня 2024 року відбулася атестація здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальностями 101 – Екологія (10 – Природничі науки), 051 – Економіка (05 – Соціальні та поведінкові науки), 201 – Агрономія (Аграрні науки та продовольство).

Членами атестаційних комісій особливу увагу зосереджено на методологічній основі проведення науково-дослідних робіт, використанні сучасних інформаційних систем та оновлених вимогах щодо присудження ступеня доктора філософії затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. №44.  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text).

 

 

Гарантами програм підкреслено важливість участі аспірантів у міжнародних стажуваннях та публікуванні результатів власних наукових досліджень у наукометричних виданнях, зокрема Web of Science and Scopus.

Загалом, позитивно оцінено наукову роботу аспірантів продовж звітного періоду, окреслено перспективи подальшої наукової діяльності, надано рекомендації та поради щодо вдосконалення дослідницько-експериментальної роботи.