Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Аналітичні матеріали щодо запасів вологи у метровому шарі ґрунту

Аналітичні матеріали щодо запасів вологи у метровому шарі ґрунту

 на 25 вересня 2020 р. та стану рослинності за супутниковими даними

 

(Джерело: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service

https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer )

 

На всій території України на 25 вересня 2020 р. умови зволоження залишаються критичними (<10 mm). Порівняно з даними супутникового моніторингу за 13 вересня 2020 р. запас води у грунті знизився у Волинській області, але дещо збільшився вміст вологи у Центральній Україні. Загалом вміст вологи у поверхневому шарі грунту є нижчим за 10 мм (рис.1).

Також спостерігається зменшення запасів вологи у кореневмісному шарі (0-100 см) ґрунту, порівняно з даними за 13 вересня, та загалом умови залишаються кризовими (рис.2).

Рис.1. Умови зволоження в поверхневому шарі (0-5 см) ґрунту на 20 вересня та 13 вересня 2020 р.

Рис.2. Умови зволоження в кореневмісному  шарі (0-100 см) ґрунту на 20 вересня та 13 вересня 2020 р.

Порівняльний аналіз просторового розподілу частки доступної вологи в ґрунті за період з 6 до 20 вересня 2020 р. також показав, що умови зволоження за цей період погіршилося, особливо у Херсонський, Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях, де рівень запасу вологи знаходиться у незадовільному стані (рис.3). Лише в районі Українських Карпат (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська обл.) запас вологи знаходиться у задовільному стані. На усій іншій території України продовжують фіксуватися критичні умови зволоження (<40%).

 

Рис.3. Частка доступної вологи у ґрунті на 6, 13 та 20 вересня 2020 р

В переважній більшості аграрії обізнані з технологіями посіву озимих при дефіциті вологи. Але зважаючи на глибоку посуху майже в усіх регіонах України, а також стислі строки посіву (до 5 жовтня), ще раз підтверджуємо, що доцільним є при запасах вологи менше 10 мм віддавати перевагу прямим способам посіву, а при опадах у ближчі дні – мінімальним технологіям обробітку ґрунту.

 

О. Тараріко, г.н.с., академік НААН,

Т. Ільєнко, зав. лабораторії, к.с.-г.н.

Т. Кучма, снс, к.с.-г.н.

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери Інституту агроекології і природокористування НААН

25 вересня 2020 р.