тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

 Дуже цікаво спостерігати зміну запасів вологи в посівному шарі грунту. Звичайна посівна закінчилась, але стан зволоження в цей період визначає стартовий розвиток всіх культур. Як бачимо в перший половині травня (10.05.) дефіцит  зволоження в Правобережному Лісостепу і на сході Лісостепу та Степу (рис.1).

На 15 травня (рис.2) ситуація майже в усіх регіонах України значно покращилась. Підсумовуючи вищенаведене можна  прогнозувати, що кліматичні умови в цілому, в т.ч. стан зволоження посівного шару грунту, сприятимуть гарному стартовому формуванню майбутнього урожаю. Певними ризиками може бути забур’яненість посівів.

   
Рис.1 Карта розподілу вологи у верхньому шару грунту на 10-11 травня 2018 р. Рис.2   Карта розподілу вологи у верхньому шару  грунту на 14-15 травня 2018 р.

О.Тараріко
Т. Ільєнко
Т. Кучма