тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

За супутниковою інформацією (супутник SMAP, 30.04 – 01.05 2018 р.) достатні умови зволоження спостерігаються в зоні Полісся (10-15 мм), а також в більшості регіонів зони Лісостепу (5-10 мм).
В зоні Степу, а також в центральному (Київська, Черкаська обл.) та західному (Рівненська, Тернопільська, Хмельницька обл.) регіонах Лісостепу вміст вологи в посівному шарі ґрунту знаходиться на рівні 1-5 мм, що є недостатнім для формування надійних сходів кукурудзи, соняшника, сої та інших культур. У цих умовах можна рекомендувати здійснювати прямий посів, тобто без передпосівної культивації, та виконувати прикатування посівів важкими катками. Боротьбу з бур’янами – за допомогою гербіцидів.

О.Г. Тараріко, акад. НААН, д.с.-г.н.
Т.В. Ільєнко, зав. лаб., канд.с.-г.н.
Т.Л. Кучма, с.н.с., канд.с.-г.н.
Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери
Інститут агроекології і природокористування НААН