тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

(Джерело: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service

https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer )

На всій території України на початок березня 2020 р. спостерігаються майже задовільні умови зволоження поверхневого шару (0-5 см) грунту (Рис.1). В той час в шарі ґрунту 0-100 см в деяких областях сформувались запаси вологи вдвічі нижчі  в порівняні з аналогічним періодом 2019 р., зокрема у :

  • в зоні Полісся: Житомирська, Чернігівська, – на рівні 80 – 100 мм,
  • в зоні Лісостепу: Вінницька, Київська, Полтавська, Кіровоградська) – 75-102 мм,
  • в зоні Степу: Одеська, Миколаївська – 38-43 мм.

На рівні  або вище значень 2019 р. запаси вологи в цьому шарі грунту у 2020 р спостерігаються в таких областях : Ровенська,. Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Херсонська (Таблиця).

Таким чином, запаси вологи на даний період є близькими до критичних в деяких областях. Особливо це стосується Одеської, Миколаївської (зона Степу), Черкаської, Тернопільської, Вінницької, Київської, Полтавської (зона Лісостепу) (Таблиця Рис.2,). Отже на території України найбільш напружений водний режим, близький до критичного, на початок березня 2020 р. сформувався майже на всій території зони Лісостепу (Рис.3).

Таблиця. Запаси вологи в шарі ґрунту 0-100 см по областям в порівнянні з 2019 р. та січнем 2020 р.

Область Волога в шарі ґрунту 0-100см, мм
1 березня 2020 3 березня 2019 Зміни в порівнянні з 19 січня 2020 р.
Ровенська 149 149 45
Сумська 140 152 71
Житомирська 83 175 25
Чернігівська 104 166 36
Вінницька 66 146 16
Київська 93 193 34
Полтавська 102 175 43
Тернопільська 75 159 36
Харківська 128 163 66
Дніпропетровська 131 156 60
Запорізька 150 145 57
Донецька 163 175 94
Кіровоградська 80 162 37
Миколаївська 43 152 23
Одеська 38 135 13
Херсонська 94 87 47
Черкаська 83 175 39

 

На території України на початок березня 2020р. в порівнянні з кінцем січня цього року спостерігається збільшення запасів вологи в кореневовмісному шарі грунту в більшості областей на 50-70 мм, а в т.ч. на сході України (Донецька обл.) в результаті випадання рясних опадів до 90 мм. В той же час в деяких областях зони Степу (Одеська, Миколаївська) та зони Лісостепу (Вінницька, Черкаська) спостерігається зовсім незначне покращення зволоження, відповідно 13-23 мм та 16-39 мм.

Рис.1. Просторовий розподіл умов зволоження в поверхневому шарі (0-5 см) ґрунту на 1 березня 2020 р

Рис.2. Просторовий розподіл умов зволоження в кореневому шарі (0-100 см) ґрунту на 1 березня 2020 р

Рис. 3. Порівняльний аналіз запасів вологи (мм) у 0-100 см. шарі ґрунту на початок березня 2019 і 2020 р.

Якщо врахувати, що в південних областях повністю розгорнулась посівна компанія, зростає ризик прояву посушливих явищ, в.т.ч. виникнення вітрової ерозії.

Отже часу для відновлення запасів вологи майже не залишилось, тому актуальним є в технологіях обробітку ґрунту і посіву врахування дефіциту вологи та запровадження відповідних заходів з мінімалізації непродуктивних втрат вологи на фізичне випаровування. Важливим також є проведення посівної компанії максимально короткий термін.

 

О. Тараріко, г.н.с., академік НААН,

Т Ільєнко, зав. лабораторії, к.с.-г.н.

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери

(Інститут агроекології і природокористування НААН)