тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Аналітична записка щодо агроекологічних умов розвитку сільськогосподарських культур та їх стану на кінець травня – початок червня 2017 р. за супутниковими даними

Аналітична записка щодо агроекологічних умов розвитку

сільськогосподарських культур та їх стану на кінець травня – початок червня 2017 р. за супутниковими даними

1. Аналіз температурних умов


У третій декаді травня 2017 р. майже на всій території України крім західного і південного регіону спостерігались більш високі температури в центральних регіонах України в порівнянні з 2016 р. (рис.1), що привело зниження в цих регіонах  температурного індексу (ТСІ) до стресових значень (0-12, червоний колір) (рис.2) і свідчить про близькі значення поточної температури до найвищих середньобагаторічних.

1

Рис.1 Температура за даними супутників NOAA (AVHRR)(26.05.2017 та 26.05.2016)

2

Рис.2. Індекс температурних умов (ТСІ) за даними супутників NOAA (27.05.2017 та 26.05.2016)

2. Зволоженість ґрунту за супутниковими даними

Особливо цінною є супутникова оперативна інформація щодо вмісту вологи в верхньому шарі ґрунту, а також її просторове поширення. Таку інформацію на даний час можливо отримувати з відкритих джерел, зокрема за даними супутника SMAP

На рис.3 представлено дані про вміст вологи у верхньому (0-5 см) шарі ґрунту на 28-31 травня 2017 р. Інформація щодо вмісту вологи в шарі грунту 0-100 см і глибше зараз обробляється. Але на кінець травня 2017 р. на всій території України спостерігається недостатнє забезпечення вологою посівів сільськогосподарських культур. Вміст вологи в посівному шарі на цей період коливався від 1-5 мм (червоний колір) до 5-10 мм (жовтий колір), що може за відсутності опадів негативно вплинути на формування урожаю сільськогосподарських культур. Найбільш проблемними регіонами за вмістом вологи у верхньому шарі є центральні, південні і східні регіони (Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська та деякі райони Київської, Полтавської, Чернігівської областей).

3

Рис.3 Вміст вологи у верхньому шарі ґрунту (0-5 см) за даними супутника SMAP

(28-31 травня 2017)

Результатом недостатньої кількості вологи і несприятливих температурних умов є прояв посушливих явищ, який просторово представлений на рис. 4. В останній тиждень травня 2017 р. в порівнянні з 2016 р. посушливі явища спостерігались на значно більших площах і більшої інтенсивності (червоний і чорний колір), особливо в центральних і східних регіонах України (Київська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська обл.).

4

Рис.4 Просторове розповсюдження ризику посухи за даними супутників NOAA (13.05.2017 та 12.05.2016)

Стан рослинності за 17 – 31 травня 2017 р.

Вище наведені метеорологічні умови вплинули на стан рослинності. У другій половині травня 2017 р. рослинність за показником NDVI знаходиться в значно гіршому стані (рис. 5) в порівняні з 2016 р., що особливо відноситься до центральних і східних регіонів країни, де значення   набагато нижчі за попередні (2013-2016) роки (рис.6).

5

Рис.5. Зміна стану рослинності за індексом NDVI порівняно з 2016 р. (за даними супутника Terra (MODIS) 17 – 24 травня 2017р. та 2016 р.)

6

Рис.6. Динаміка зміни індексу NDVI (супутник Terra (MODIS) 17-24 травня 2017 р.)

Ця інформація підтверджується просторовим розподілом індексу стану рослинності VHI, який характеризує стресовий стан посівів центральних і східних регіонів порівняно з 2016 р. (червоний колір, рис.7) в результаті дефіциту вологи та екстремальної температури.

7
Рис.7. Індекс стану рослинності VHІ за супутниковими даними NOAA

на 26-27 травня 2016 і 2017 рр.

Висновок

Відсутність опадів та зростання температурного режиму за умови низького вологозабезпечення може негативно вплинути на формування урожаю ранніх і пізніх зернових культур, що потребує особливої уваги до запровадження вологозберігаючих  агротехнічних прийомів обробітку ґрунту. За таких умов недоцільно виконувати міжрядний обробіток всіх просапних культур, що може негативно вплинути на формування урожаю. Механічну боротьбу  з бур’янами слід замінити на гербіциди.

акад. НААН О.Г. Тараріко,

канд. с.-г. наук Т.В. Ільєнко

Інститут агроекології і природокористування

6.06.2017