Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Аналітична інформація щодо запасів вологи у та стану посівів на другу декаду квітня (11.04.2021)

(Джерело: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service

https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer )

На початок другої декади квітня запас вологи у метровому шарі ґрунту залишається на тому ж рівні, порівняно з першою декадою квітня (рис. 1.в-г), що загалом відповідає задовільним умовам зволоження метрового шару ґрунту, за винятком Херсонської області, у той же час зберігається негативна тенденція до зниження запасу вологи у посівному шарі ґрунту (0-5 см), порівняно з даними на 4.04.2021 (рис. 1а-б).

Нестача запасу вологи у поверхневому шару ґрунту (<5 mm) фіксується у Волинській області, а також низький запас вологи на рівні 5-10 mm спостерігається у Львівській, Хмельницькій, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях (рис. 1а), що може дещо ускладнювати посів та одержання дружніх сходів пізніх культур.

Рис. 1. Порівняння запасів вологи у верхньому та метровому шарах ґрунту за другу та першу декаду квітня.

Загалом рівень вологозабезпечення у квітні 2021 є кращим, порівняно з минулим посушливим роком (рис 2-3).

Рис.2. Динаміка запасів вологи у поверхневому шарі ґрунту (0-5 см) на 11 квітня 2021 р.  (червона лінія) порівняно з 2020 р. (жовта лінія)

Рис.3. Динаміка запасів вологи в кореневмісному (0-100 см) шарі ґрунту на 11 квітня 2021 р. (червона лінія) порівняно з 2020 р. (жовта лінія)

Незважаючи на задовільні умови вологозабезпечення спостерігається зниження показника NDVI майже в усіх областях порівняно з минулим роком, що може бути наслідком затримки початку сезону вегетації у цьому році. У порівнянні зі значенням NDVI за попередню декаду цього року, можна зробити висновок, що на більшій частині України спостерігається позитивна динаміка розвитку озимих посівів, пригнічення розвитку фіксується у центральній частині України, у Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській та частково Дніпропетровській областях і у Криму.

У порівнянні із середнім багаторічним значенням також на більшій частині України спостерігається кращий стан рослинності, особливо у південних областях, однак дещо гірший стан розвитку озимих посівів у Донецькій, Луганській, Харківській областях, та частково в Одеській, Івано-Франківській областях (рис. 4), що дає можливість прогнозувати гарну урожайність ранніх зернових та кормових культур.

Рис.4 Динаміка стану посівів озимих культур за показником NDVI на 6 квітня 2021 р. в порівнянні з попередньою декадою (22-29 березня 2021),  з попереднім 2020 р. та середнім багаторічним значенням.

Рис.5. Динаміка стану посівів озимих культур за показником NDVI на 6 квітня 2021 р. (червона лінія) і в порівнянні з попереднім 2020 р. (жовта лінія) та середнім багаторічним значенням (чорна лінія).

Висновки. У результаті супутникового агроекологічного моніторингу стану агросфери України за інформацією, що знаходиться у відкритому доступі, на початок вегетації 2021р. встановлено, що рослинність, в т. ч. посіви озимих культур, знаходиться в задовільному стані в порівняні з 2020р та середньо багаторічними показниками, окрім стану розвитку озимих посівів у Донецькій, Луганській, Харківській областях, що однак може бути наслідком більш пізнього початку сезону вегетації у цьому році. Умови вологозабезпечення  метрового шару ґрунту то вони в зонах Полісся і Лісостепу є задовільними, однак у південних областях, зокрема у Херсонській, спостерігається значний дефіцит вологи у метровому шарі ґрунту. Окрім того, у поверхневому шарі ґрунту спостерігається негативна тенденція до зниження вологозабезпечення, як на Заході, так і на Центральному Сході України. В цілому у першій половині квітня можна стверджувати про достатньо високий рівень вологозабезпечення (крім південного регіону) та оптимальний стан розвитку посівів озимих культур, що є підставою для прогнозування близьких до оптимальних умов кормування урожайності ранніх зернових та озимих культур.

 

О. Тараріко, г.н.с., академік НААН, Т. Ільєнко, зав. лабораторії, к.с.-г.н., Т. Кучма, к.с.-г.н.

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери (Інститут агроекології і природокористування НААН)

15 квітня 2021 р.