Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Аналітична інформація щодо агрокліматичних умов та стану посівів  на початок травня 2022 р. за супутниковими даними

(Інститут агроекології і прородокористування НААН)

(Джерелa: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer ,

The Center for Satellite Applications and Research (STAR) of the National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS), of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) https://www.star.nesdis.noaa.gov/)

 

Шановні колеги!

Починаємо традиційний  супутниковий моніторинг стану агросфери України, порівнюючи умови вегетаційного періоду 2022 р. з попереднім 2021 р. Нижче наведено аналіз доступної супутникової інформації щодо вмісту вологи в посівному і метровому шарі грунту та стану рослинності (зараз в основному озимі культури, багаторічні трави, а в зоні Полісся ще й ліси та природні угіддя). Але це не впливає на порівняльну оцінку стану посівів так як площа природних угідь, в т.ч. лісів, за роками є постійною. Отже інформація за вегетаційним індексом  NDVI переважно стосується посівів озимих культур на цю дату.

На 1 травня нестача запасів вологи у поверхневому шарі ґрунту (<5 mm) спостерігалась у східному та частково західному (Закарпаття) регіоні (рис. 1а). Порівняно з третьою декадою квітня відмічається зниження  запасів вологи у посівному шарі ґрунту (0-5 см) (рис. 1а,б), але в центральних регіонах запаси вологи порівняно з минулим роком є кращими і знаходяться на оптимальному рівні для посіву пізніх культур (рис. 1в).

Важливим індикатором майбутнього урожаю ярових, особливо, зернових колосових культур є весняні запаси вологи в метровому шарі грунту. В процесі потепління клімату системно спостерігається посушливий весняний період, тому цей індикатор майбутнього врожаю має важливе значення.

Запаси вологи у метровому шарі ґрунту на 1 травня 2022 р. В результаті майже на всій території України сформувались досить  задовільні умови вологозабезпечення посівів на стартовому етапі вегетації 2022 р. Як бачимо на рис.2 стан вологозабезпечення в метровому шарі грунту в цьому році є дещо краще ніж в попередньому. Це надає нам оптимізму про майбутній рівень урожайності у всіх трьох природно-кліматичних зонах, якщо збережеться закономірність 2021 р. (рис. 2а-в).  Ризиком в цьому відношенні можуть бути надвисокі температури в період ключових фаз розвитку культур.

а) шар ґрунту (0-5 см), 1 травня 2022 б) шар ґрунту (0-5 см), 24 квітня 2022 в) шар ґрунту (0-5 см), 2 травня 2021

Рис. 1. Порівняння запасів вологи у верхньому шарі (0-5 см) ґрунту  у перший тиждень травня 2022 та 2021 р. та у третю декаду квітня 2022 р.

 

а) шар ґрунту (0-100 см), 1 травня 2022 б) шар ґрунту (0-100 см), 24 квітня 2022 в) шар ґрунту (0-100 см), 2 травня 2021

Рис. 2. Порівняння запасів вологи у метровому шарі ґрунту у перший тиждень травня 2022 та 2021 р. та у третю декаду квітня 2022 р

Порівняльний аналіз стану рослинності  за супутниковими даними 2022 та 2021 рр.

 за вегетаційним індексом NDVI (www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/)

За індексом NDVI на 1 травня 2022 р. загалом по Україні спостерігаються нижчі значення NDVI (рис. 3) порівняно з 2021р.  Графічна інформація (рис.3) свідчить, як в цілому по Україні так і по регіонах з 12 тижня спостерігається дещо нижчий темп  розвитку (за NDVI) озимої пшениці  в порівнянні з минулим роком, що ймовірно пов’язано з більш холодною весною.

а б
в г
T
д е

Рис. 3. Порівняння темпів розвитку озимої пшениці  за NDVI на 1 травня 2022 та 2021 р.

 

Висновки і рекомендації

1.Аналіз доступної супутникової інформації свідчить, що вологозабезпечення посівів навесні (травень) 2022р. є кращими в порівнянні з 2021 р., що дозволяє зробити заключення про досить високі продукційний потенціал агросфери України в умовах 2022 р. в порівняні з минулим 2021 р. Завдання полягає у раціональному використанні цього досить високого природного потенціалу майже у всіх природно-кліматичних зонах України. Насамперед це стосується раціонального використання вологи, яка нагромаджена у метровому шарі грунту.
2. Темп розвитку посівів озимої пшениці у весняний період в умовах 2022 р. дещо уповільнений порівняно з 2021 р. В цих умовах особливо важливим є підживлення посівів азотними добривами.

 

О.Г. Тараріко,  академік НААН

Т.В. Ільєнко, к.с.-г.н., зав. лабораторії

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери

Інституту агроекології і природокористуванння НААН

3 травня 2022 р.