Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

В Інституті агроекології і природокористування НААН створено спеціалізовану вчену раду Д 26.371.02 за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Наказом Міністерства освіти та науки України від 06 червня 2022 р. № 530 створено спеціалізовану вчену раду Д 26.371.02 Інституту агроекології і природокористування НААН з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю Д 26.371.02 зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на три роки та затверджено її персональний склад.

Голова ради:

Шершун Микола Харитонович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06.

Заступник голови:

Дребот Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, директор, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

Вчений секретар:

Лазаренко Владислав Ігорович, доктор філософії з економіки, завідувач відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06.

Члени ради:

Антоненко Ірина Ярославівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.06;

Височанська Марія Ярославівна, доктор економічних наук, старший дослідник, заступник директора, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

Грановська Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут зрошуваного землеробства НААН України, спеціальність 08.00.06;

Добряк Дмитро Семенович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

Дубас Ростислав Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність 08.00.06;

Зіновчук Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач сектору, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

Мельник Петро Павлович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

Мішенін Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, 86 Сумський державний університет, спеціальність 08.00.06;

Паляничко Ніна Іванівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06;

Фурдичко Орест Іванович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу, ІАП НААН, спеціальність 08.00.06.