Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

«Агроекологічний журнал» оголошує набір статей у № 1–2015 р.

opustelРедакційна колегія науково-теоретичного видання «Агроекологічний журнал» оголошує набір статей у № 1–2015 р., який буде присвячено питанням боротьби з деградацією земель і опустелюванням та формуванню пропозицій до Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

Шановні колеги!

Редакційна колегія науково-теоретичного видання «Агроекологічний журнал» оголошує набір статей у № 1–2015 р., який буде присвячено питанням боротьби з деградацією земель і опустелюванням та формуванню пропозицій до Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

         Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. № 1024-р схвалено «Концепцію боротьби з деградацією земель та опустелюванням», основною метою якої є підвищення ефективності реалізації державної політики щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (ДЗО), забезпечення виконання Україною як стороною Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням міжнародних зобов’язань тощо. Концепція передбачає розробку Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (НПД БДЗО), проект якого має бути поданий до Кабінету Міністрів України до 1 квітня 2015 р.

З огляду на важливість вирішення проблеми охорони і невиснажливого використання природних ресурсів, у першу чергу земельних, збереження ґрунтів та відтворення їх родючості, розвиток і впровадження науково-технічних знань та науково обґрунтованих заходів щодо боротьби з деградацією земель і опустелюванням на території України, редакція науково-теоретичного видання «Агроекологічний журнал» запрошує всіх бажаючих надсилати статті із зазначеної тематики до 20 січня 2015 р. на адресу редакції «Агроекологічного журналу» (м. Київ, вул. Метрологічна, 12, 03143).

Сподіваємось на плідну співпрацю.

З повагою,

Головний редактор, академік НААН                                            О.І. Фурдичко

 

Головні напрями Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

І. Удосконалення політики у сфері охорони і невиснажливого використання земельних та інших природних ресурсів, збереження ґрунтів та відтворення їх родючості, включаючи нормативно-правове забезпечення.

Зокрема, виявлення факторів, що сприяють деградації земель та опустелюванню (ДЗО) і/чи посусі, визначення наявних і необхідних ресурсів і можливостей і удосконалення відповідної політики та нормативно-правової бази, необхідних для боротьби з цими явищами і/чи для пом’якшення їх наслідків.

ІІ. Розвиток і впровадження науково-технічних знань та здійснення науково обґрунтованих заходів щодо боротьби з ДЗО.

Зокрема:

поглиблення знань щодо ДЗО, включаючи економічні дані;

– забезпечення моніторингу земель і інших природних ресурсів, прогнозу і оцінки наслідків посух, визначення та вдосконалення набору індикаторів;

– розробка та реалізація заходів щодо збереження, комплексного і раціонального використання і відтворення земельних та інших природних ресурсів, боротьби з ДЗО та пом’якшення наслідків посух;

– впровадження синергійних підходів щодо боротьби з ДЗО з урахуванням питань змін клімату та охорони біорізноманіття;

– удосконалення економічних механізмів стимулювання землевласників та землекористувачів до провадження екологічно збалансованої діяльності, збереження ґрунтів та відтворення їх родючості.

ІІІ. Проведення пропагандистської, інформаційної та просвітницької роботи щодо боротьби з ДЗО.

Зокрема, навчання і поглиблення інформованості населення, а також проведення просвітницьких кампаній з питань екології і розповсюдження знань про методи стійкого і раціонального використання земельних ресурсів.

IV. Зміцнення інституціональної спроможності уповноважених органів та організацій.

Зокрема, оптимізація ролі і повноважень уряду і місцевих органів влади у рамках політики планування землекористування, коригування у відповідних випадках інституціональної і нормативної основи використання природних ресурсів у цілях гарантування прав землекористування місцевого населення.

V. Залучення фінансових ресурсів для боротьби з ДЗО та розробка і передача технологій з метою зниження тиску на уразливі природні ресурси.

Зазначені напрямки можуть бути доповненими і розширеними.
Детальніше про питання щодо боротьби з ДЗО йдеться в Конвенції ООН «Про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці» (https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_120) та у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 1024-р (https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1024-2014-%D1%80)