Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

В День Вишиванки в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації»

Урочисто розпочала конференцію Директор Інституту агроекології і природокористування НААН – Дребот Оксана Іванівна з привітання до всіх учасників та гостей: «Сьогодні в нас по трійне свято міжнародна науково-практична конференція «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації»,  День вишиванки – 18 травня 2023 р; День науки – 20 травня 2023 р. Ми раді вітати всіх присутніх на щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації». Вкотре всі ми збираємося в цій залі з єдиною метою – поліпшити еколог-економічну ситуацію в Україні через розроблення, впровадження і популяризацію екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій в аграрній галузі і природокористуванні, підвищити рівень еколого-економічної освіти та культури громадян».

З вітальним словом до учасників конференції звернулися:

Камінський В.Ф. – академік НААН, академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН;

Янсе Л.А. – д.б.н., член-кор. НААН, заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН;

Кропивко М.М. – д.е.н., заступник академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і продовольства НААН;

На урочистому відкритті були присутні поважні гості:

Йошіхіко Окабед.е.н., професор Університету Кобе Гакуїн (Японія), почесний доктор з екології Інституту агроекології і природокористування НААН, іноземний член Національної академії аграрних наук України;

Собчик Вікторіяд.с.-г.н., професор кафедри інженерної екології гірничо-геоінженерного факультету Університету науки та технологій (Польща);

Кувамура Томо – журналіст міжнародного відділу  The Sankei Shimbun (Токіо, Японія);

Красноруцький Олексій Олександрович – д.е.н., професор, в.о. директора, Інститут тваринництва НААН;

Шаповал Віктор Володимирович – к.б.н., старший науковий співробітник, директор Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН;

Черчик Лариса Миколаївна – д.е.н., професор завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Дубас Ростислав Григорович – д.е.н., професор ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», завідувач кафедри управління та адміністрування;

Лопушняк Василь Іванович – д.с.-г.н., професор, начальник відділу регіонального розвитку , координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання Національного  університету біоресурсів і природокористування України;

Мудрак Олександр Васильовичд.с.-г.н., професор завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

Серед учасників конференції були представники від ВНЗ та НДУ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет харчових технологій;

Національний університет «Чернігівська політехніка»;

Волинський національний університет імені Лесі Українки;

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;

Інститут землекористування НААН;

ННЦ «Інститут землеробства» НААН.

З доповідями виступили :

Тараріко Олександр Григорович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН

Hауково-методичні засади супутникового моніторингу ерозійно небезпечних агроландшафтів і систем землекористування.

Красноруцький Олексій Олександрович, д.е.н., професор, в.о. директора, Інститут тваринництва НААН

Стратегічні орієнтири збалансованого функціонування та розвитку підприємств-виробників молока.

Солоха Максим Олександрович, д.с.-г.н., с.н.с., ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН

Супутниковий моніторинг впливу воєнних дій на агроландшафти.

Микитенко Вікторія Володимирівна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Забезпечення сталого господарювання: упорядкування управлінських дій.

Цєпєла Мацей, магістр з охорони довкілля, докторант кафедри технології палива факультету енергетики та палива, Університет науки та технологій (AGH)

Impact of Kraków-Balice Airport on the health of local residents.

Гнедіна Катерина Володимирівна, к.е.н., доцент, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Фінансові та фіскальні інструменти забезпечення збалансованого природокористування.

Ільєнко Тетяна Володимирівна, к.с.-г.н., завідувач лабораторією аерокосмічного моніторингу агросфери, Інститут агроекології і природокористування НААН

Оцінювання шкоди, завданої природоохоронним територіям через війну росії в Україні.

Петриченко Сергій Васильович, аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Еколого-економічне оцінювання негативних наслідків бойових дій в Україні.

Кубзан Аліна Ігорівна, науковий співробітник, Інститут землекористування НААН

Ретроспективний аналіз урядових методичних рекомендацій, що пов’язані з оцінкою впливу бойових дій на продуктивність земель.

Братінова Марія Володимирівна, науковий співробітник, Інститут землекористування НААН

Методи збору даних для оцінки земель сільськогосподарського призначення в ЄС.

Нагорнюк Оксана Миколаївна, к.с.-г.н., с.н.с., Інститут агроекології і природокористування НААН

Соціально-еколого-економічний моніторинг агросфери як рефлексія якості життя селян.

Жук Анна Олександрівна, студентка 3-го курсу Економічного факультету Ужгородський національний університет

Інвестиційно-інноваційна діяльність у сфері природокористування.

Рябова Юлія Павлівна, науковий співробітник, Інститут землекористування НААН

До питання встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць та меж територій територіальних громад.

Яковенко Дмитро Олексійович, аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

Role of biological products in sustainable agriculture.

Дякуємо Всім за активну участь та співпрацю!