Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Нагорнюк Оксана Миколаївна

Нагорнюк Оксана Миколаївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Відділ підготовки наукових кадрів та методично-інформаційного забезпечення
докторант

Професійні (наукові) інтереси:

соціальна екологія,
екологія людини,
екологічна освіта,
екологічна культура і свідомість,
...

Детальніше...

Палапа Надія Василівна

Палапа Надія Василівна
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Завідувач сектором розвитку сільських територій відділу економіки природокористування в агросфері.

Професійні (наукові) інтереси:

методологія збалансованого розвитку сільських населених пунктів;
...

Детальніше...

Парфенюк Алла Іванівна

Парфенюк Алла Іванівна
Доктор біологічних наук
Професор
Відділ агробіоресурсів і екологічно безпечних технологій
Завідувач відділу агробіоресурсів та екологічно безпечних технологій

Професійні (наукові) інтереси:

Синекологічні звязки між культурними рослинами та мікроміцетами в...

Детальніше...

Райчук Людмила Анатоліївна

Райчук Людмила Анатоліївна
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Відділ радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів,
Завідувач відділу

Професійні (наукові) інтереси:

Проведення радіоекологічного моніторингу об’єктів навколишнього природногосередовища.
...

Детальніше...

Тapapiкo Олександр Григорович

Тapapiкo Олександр Григорович
Головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН

Наукові інтереси:

агроекологічний супутниковий моніторинг;
охорона земель від деградації, ерозія ґрунту;
...

Детальніше...

Фурдичко Орест Іванович

Фурдичко Орест Іванович
Головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН
Доктор економічних наук за спеціальністю 08.10.02 - територіальні системи та комплекси
Доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія,
Академік НААН

Наукові...

Детальніше...