Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

 ПРОДОВЖУЄМО СПІВПРАЦЮ З НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ!

 ПРОДОВЖУЄМО СПІВПРАЦЮ З НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ!

 

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України відвідали з науковою екскурсією студенти 1 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 101 Екологія під керівництвом к.с.-г.н., доцента кафедри екології агросфери та екологічного контролю НУБіП України Паламарчук Світлани Петрівни.

 

 

Заступник директора з наукової роботи ІАП НААН, д.с.-г.н., професор, член-кор. НААН Дем’янюк Олена Сергіївна ознайомила студентів із структурою ІАП НААН та основними напрямками наукових досліджень Інституту. Запросила студентів до підготовки курсових та дипломних робіт на базі лабораторій ІАП НААН.

 

 

В межах наукової екскурсії студенти відвідали відділ радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів, де в.о. зав. відділу, к.с.-г.н., с.д. Швиденко Ірина Костянтинівна та провідний фахівець лабораторії радіоекології аграрних і лісових екосистем Уманський Микола Степанович представили основні наукові розробки відділу та провели всім бажаючим вимірювання вмісту інкорпорованих гамма-радіонуклідів за допомогою лічильника випромінювання людини.

 

 

Основні напрямки наукової роботи відділу агроекології і біобезпеки представили завідувач відділу, к.е.н. Боцула Олександр Іванович, завідувач лабораторії екології вірусів та біобезпеки ім. академіка А.Л. Бойка, к.б.н. Цвігун Вікторія Олександрівна та старший науковий співробітник лабораторії, к.б.н., Левішко Алла Сергіївна. Студенти ознайомились із переліком наукових досліджень, які проводять лабораторії та із матеріально-технічною базою відділу.

 

 

Завідувач Незалежної лабораторії екології насінництва, к.с.-г.н., с.д. Кічігіна Ольга Олександрівна окреслила напрямки наукових досліджень лабораторії, пояснила основні аспекти визначення посівних якостей насіння, представила наявну матеріально-технічну базу тощо.

 

 

Науковий співробітник лабораторії біоконтролю агроекосистем і органічного виробництва Горган Тетяна Михайлівна та провідний фахівець даної лабораторії Мудрак Вероніка Олександрівна охарактеризували основні напрямки наукової роботи відділу агробіоресурсів і екологічно безпечних технологій. Акцентували увагу студентів на особливостях визначення фітопатогенного ризосферного, насіннєвого мікобіому та мікобіому вегетативних органів культурних рослин в агроценозах України.

 

 

Напрямки наукової роботи відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання представив екскурсантам завідувач даного відділу, д.б.н., професор Коніщук Василь Васильович. Студенти мали змогу ознайомитися із представленим у відділі Гербарієм і Торфосапропелетекою. Також Василь Васильович познайомив студентів із основними видами колекції лікарських рослин, яка представлена на дослідній ділянці відділу.

 

Продовжуємо плідну співпрацю із кафедрою екології агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування України!