Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ЗНИЖЕННЯ ВИНОСУ РАДІОНУКЛІДІВ З АГРОЛАНДШАФТІВ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ЗНИЖЕННЯ ВИНОСУ РАДІОНУКЛІДІВ З АГРОЛАНДШАФТІВ

 

Попри те, що з часу Чорнобильської аварії минуло вже 33 роки, в Українському Поліссі і досі існує проблема ведення аграрного виробництва в умовах радіоактивного забруднення території, яка стоїть на заваді подальшого розвитку сільського господарства. Так, при показниках, які характеризують радіоекологічну ситуацію у певних населених пунктах Волинської, Рівненської та північної частини Житомирської областей, існує постійна ймовірність перевищення встановлених загальнодержавних санітарно-гігієнічних норм ГН 6.6.1.1-130-2006 (ДР-2006) [19, 28, 33] рівнів вмісту 137Cs у продуктах харчування (с/г продукція, овочі), кормовій продукції отриманої у приватному секторі (де на практиці найважче налагодити радіологічний контроль) [24], а також значної частини продуктів лісового походження (грибів, ягід тощо). Попри це існуючі економічні реалії вимагають повернення земель до сільськогосподарського виробництва.
Поліпшення радіоекологічної, а особливо соціально-економічної ситуації, визначення пріоритетів розвитку агропромислового виробництва постраждалого регіону можливі за умов здійснення контрзаходів та науково-методичного супроводу реабілітаційних заходів з боку наукових спеціалізованих організацій. Зважаючи на це, з’явилася можливість, а то й необхідність перегляду принципів та пріоритетів ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених внаслідок чорнобильської катастрофи землях у рамках комплексної реабілітації регіону Українського Полісся. Тому зазначена проблематика вимагає комплексного, масштабного вивчення з урахуванням насамперед не лише рівня радіонуклідного забруднення, а й його сучасного складу, природно-кліматичних умов Українського Полісся та ландшафтної структури угідь, оскільки саме ці чинники є вирішальними в оцінюванні та прогнозуванні розвитку сільськогосподарського виробництва регіону.
У методичних рекомендаціях проаналізовано та виділено основні агроландшафти Українського Полісся, наведено результати перерозподілу радіоактивного забруднення в елементах агроландшафтів, оцінку ступеня радіоактивного забруднення продуктів харчування та коефіцієнти накопичення і переходу радіонуклідів у сільськогосподарську та лісову продукцію на забруднених територіях Українського Полісся, залежно від типу екосистем, ґрунтових та лісорослинних (у випадку лісових масивів) умов, виду, сорту рослин та застосованих агрозаходів. Визначено основні чинники, які впливають на перерозподіл радіонуклідів в елементах екосистем та винесення радіонуклідів поза їх межі. Це дало змогу проаналізувати тенденції формування радіоекологічної ситуації Українського Полісся та розробити прогноз її розвитку. Результатом досліджень стала класифікація агроландшафтів за виносом радіонуклідів з продукцією та відповідне зонування території Українського Полісся. Наведені в рекомендаціях дані можуть бути використані підприємствами агропромислового комплексу та органами місцевого управління радіоактивно забруднених регіонів для прийняття рішень, а також науковцями у подальших дослідженнях.

Позначки: