Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Методика прогнозної оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за даними ДЗЗ

Методика прогнозної оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за даними ДЗЗ – К., 2019. – 19 с.

Автори: О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко; Т.В. Кучма; О.А. Білокінь.

Представлено методику прогнозної оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем з використанням оперативних і ретроспективних даних космічних знімань сучасних супутникових систем і методів регресійно-кореляційного аналізу. В методиці обґрунтовується вибір дистанційних показників змін клімату і часового проміжку, за який пропонується визначати їх. Представлено інформацію щодо джерел отримання ретроспективних і оперативних матеріалів дистанційного зондування різного просторового розрізнення, послідовності дій з її обробки для отримання відповідних індикаторів впливу змін клімату на геопорталі Google Earth Engine. Наведено програмний код, розроблений для отримання та попередньої обробки супутникових даних для оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем у програмному середовищі Google Earth Engine. Наведено порівняльний статистичний аналіз даних щодо урожайності сільськогосподарських культур і супутникових даних та їх застосування для визначення впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем на прикладі одної із областей.