Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Концепція збалансованого розвитку сільських територій України з урахуванням досвіду європейських країн

Концепція розроблена вперше у рамках ПНД 41 «Еколого-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери» Інституту агроекології і природокористування НААН з виконання НДР «Наукове обґрунтування збалансованого розвитку сільських територій України в контексті євроінтеграційних процесів (№ 0116U03211).
У Концепції обґрунтовано причини виникнення соціально-економічних та екологічних проблем на сільських територіях України, запропоновано шляхи розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу досвіду країн Європейського Союзу, що сприятиме покращенню соціальних та екологічних умов проживання на цих територіях сільського населення, посиленню природоохоронних заходів, зниженню антропогенного навантаження на сільські території.
Концепція призначена для реалізації державними органами територіального управління, спеціалістами аграрного сектору, громадськими організаціями, землевласниками та землекористувачами, науковими працівниками, викладачами і студентами вищих аграрних навчальних закладів.
Рекомендовано до впровадження в освітній процес підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії).

Позначки: