Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Концепція реабілітації забруднених ґрунтів

Концепція реабілітації забруднених ґрунтів / А. М. Ліщук, А. І. Парфенюк, М. В. Драга, І. М. Городиська / За науковою редакцією академіка НААН О. І. Фурдичка; ІАП НААН. К., 2020. 16 с.

Концепцію розроблено вперше у рамках підпрограми НДР «Агроекологія» Інституту агроекології і природокористування НААН: «Розробити наукові засади реабілітації забруднених ґрунтів для підвищення безпеки агроекосистем на засадах Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) «Глобальне зелене зростання»» (№ ДР 0116U000491).

У Концепції обґрунтовано шляхи реабілітації ґрунтів, забруднених стійкими органічними пестицидами, що сприятиме переведенню землекористування на засади збалансованого розвитку «зеленого зростання» сільського господарства, збереженню, відтворенню і розширенню біорізноманіття, підвищенню екологічної безпеки агроекосистем для сталого розвитку агросфери.

Концепція призначена для реалізації її державними органами територіального управління, спеціалістами аграрного сектору, громадськими організаціями, землевласниками та землекористувачами, науковими працівниками, викладачами і студентами вищих аграрних навчальних закладів.