Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Екологія агросфери

Екологі я агросфери: підручник / О.І. Фурдичко, О.І. Дребот, Е45 О.С. Дем’янюк, Є.Д. Ткач, А.А. Бунас. — Київ: ДІА, 2022. — 336 с.

 

DOI: https://doi.org/10.33730/978-617-7785-30-8

 

У підручнику висвітлено найважливіші теоретичні і прикладні питання навчальної дисципліни «Екологія агросфери» для провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня для підготовки докторів філософії за спеціальністю 201 — Агрономія і 101 — Екологія.

У доступній формі наведено загальні питання науки агроекологія, формування збалансованої агросфери, екологічної безпеки аграрного виробництва, розвитку сільських селітебних територій, радіоекології тощо. Здійснено комплексне дослідження науки агроекології на сучасному етапі її розвитку як фундаментальної основи формування збалансованої агросфери. Висвітлено головні та визначено низку пріоритетних завдань агроекології.

Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів і студентів та всіх, хто цікавиться проблемами екології в агросфері України.