Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Парфенюк Алла Іванівна

Дата народження: 23 вересня 1951р.
Посада: Завідувач відділу агробіоресурсів та екологічно безпечних технологій,
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.

Наукова діяльність:

З 2005 провідний науковий співробітник Інституту агроекології і   природокористування з 2007 р. по 2016 р. –  завідувач лабораторії біоконтролю агроекосистем, а з 2016 р по теперішній час провідний науковий співробітник лабораторії біоконтролю агроекосистем і органічного виробництва. Сформувала та розвинула концепцію формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах; розвинула методологічні положення оцінювання сорту рослин як чинника формування чисельності фітопатогенних мікроміцетів в агрофітоценозах України.

Публікації:

МОНОГРАФІЇ:

 1. Словник-довідник з агроекології / [В.І. Бондар, А.В. Вдовиченко,
  А.І. Парфенюк та ін.]; за ред. О.І. Фурдичка. – К.: Основа, 2007. – 272 с.
 2. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва / [О.В. Шерстобоєва, А.Л. Бойко,
  А.І. Парфенюк та ін.]; за ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 352 с.

 ПАТЕНТИ:

 1. А. с. 1020067 ССР, МПК А 010.7/00, АОШ/04. Способ определения устойчивости растений к микроорганизмам – возбудителям белой гнили и их токсинам / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк, О.К. Кондратюк. – № 3336734/30–15; заявл. 15.09.81; опубл. 30.05.83, Бюл. № 20.
 2. А. с. 1634174 ССР, МПК А 01 С 7/10. Устройство для оценки и отбора устойчивых к церкоспореллезной гнили растений пшеницы /М.П. Лесовой,
  А.И. Парфенюк. – № 4644084/30–15; заявл. 30.01.89; опубл.15.03.91, Бюл. № 1.
 3. А. с. 1653635 ССР, МПК А 01 С 7/ООН, А 0141/04. Способ определения устойчивости озимой пшеницы к церкоспореллезной гнили / М.П.Лесовой, А.И. Парфенюк, З.М. Довгаль. – № 4621530/00–13; заявл. 14.11.88; опубл. 07.06.91, Бюл. № 21.
 4. Пат. 38997 Україна, МПК А 01 G 7/00, А 01 G 1/04 (2009.01). Спосіб визначення впливу сортів та гібридів соняшника на чисельність фітопатогенів А.І. Парфенюк, Т.М Шевченко.; власник Інститут агроекології УААН. – № u 2008 11930; заявл. 07.10.2008; опубл. 26.01.2009, Бюл. №.2;
 5. Пат. 39411 Україна, МПК А 01 G 7/00, А 01 G 1/04 (2009.02). Спосіб оцінки впливу сортів злакових культур на чисельність фітопатогенів /
  А.І Парфенюк., А.А Благініна.; власник Інститут агроекології УААН. – № u 2008 11542; заявл. 25.09.2008; опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4.
 6. Пат. 57035 Україна, МПК А 01 G 1/04 (2011.01). Спосіб визначення впливу сортів та гібридів огірка на інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів / А.І. Парфенюк, О.М Чміль.; власник Інститут агроекології УААН. – № u 2010 08278; заявл. 02.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Ідентифікація генетичних конструкцій у трансгенних рослинах картоплі. Методичні рекомендації: / Г.П. Петюх, Н.В Карачинська., А.І. Парфенюк,
  Т.М. Олійник. – К.: ДІА, 2008. – 20 с.;
 2. Оцінка сортів та гібридів огірка за впливом на чисельність інфекційних структур фітопатогенних грибів: Методичні рекомендації / А.І. Парфенюк,
  О.В. Шерстобоєва., О.М. Стерлікова та ін. – К:, 2011. – 16 с.
 3. Методичні рекомендації «Екологічне оцінювання сортів пшениці за впливом на формування популяції фітопатогенних грибів» / Благініна А.А., Парфенюк А.І., Горган Т.М., І.В. Безноско, О.М. Стерлікова; В.В. Ковтун, Г.Ф. Тищенко, Журбін В. Д., Москалець В.І., Горган Н. О. К.: ТОВ «ДІА». 2014.

 ДСТУ ISO

 1. Зберігання зернових та бобових. Частина 1. Основні положення: ДСТУ ISO 6322–1:2004. – [Чинний від 2006–05–01]. – К.: Держстандарт України, 2006. – № 11. –11 с. – (Національний стандарт України).
 2. Зберігання зернових та бобових. Частина 2. Практичні рекомендації: ДСТУ ISO 6322–1:2004. – [Чинний від 2006–05–01]. – К.: Держстандарт України, 2006. –№ 11. – 9 с. – (Національний стандарт України).
 3. Зберігання зернових та бобових. Частина 3. Захист від шкідників: ДСТУ ISO 6322 – 1:2004. – [Чинний від 2006–05–01]. – К.: Держстандарт України, 2006. –№ 11. – 6 с. – (Національний стандарт України).
 4. Насіння олійних культур. Методи відбирання проб: ДСТУ ISO 542:2006. – [Чинний від 2008–01–01]. – К.: Держстандарт України, 2008. – № 12. – 7 с. – (Національний стандарт України).
 5. Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту домішок: ДСТУ ISO 658:2006. – [Чинний від 2008–01–01]. – К.: Держстандарт України, 2008. –№11.7 с. – (Національний стандарт України).
 6. Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 1. Основні положення: ДСТУ ISO 6639 – 1:2007. – [Чинний від 2010–10–01]. – К.: Держстандарт України, 2010. – № 8. – 7 с. – (Національний стандарт України).
 7. Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 2. Відбирання проб: ДСТУ ISO 6639 – 2:2007. – [Чинний від 2010–10–01]. – К.: Держстандарт України, 2010. – № 8. – 9 с. – (Національний стандарт України).
 8. Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 3. Контрольний метод: ДСТУ ISO 6639 – 3:2007. – [Чинний від 2010–10–01]. – К.: Держстандарт України, 2010. – № 9. – 10 с. – (Національний стандарт України).
 9. Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 4. Прискорені методи: ДСТУ ISO 6639 – 4:2007. – [Чинний від 2010–10–01]. – К.: Держстандарт України, 2010. – № 4 – 7. – 22 с. – (Національний стандарт України).
 10. Карачинська Н., Карлащук С., Парфенюк А., Петюх Г., Подоба Ю., Баджурак О. Організми шкідливі карантинні. Аналіз ризику, охоплюючи аналіз ризиків довкілля та генетично модифікованих організмів. (ISPM 11:2004, IDT). ДСТУ-Н ISPM 11:2015, Київ, ДП «УкрНДНЦ». 2017. 26 с.
 11. Карачинська Н., Карлащук С., Парфенюк А., Петюх Г., Подоба Ю. Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу (GL 32–1999, Rev. 1–2001, IDT) ДСТУ-Н GL 32:2015. Видання офіційне. Київ. ДП «УкрНДНЦ». 2018. 36 с.

ФАХОВІ СТАТТІ:

 1. Лесовой М.П. Методы отбора устойчивых форм подсолнечника /
  М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк // Защита растений. – 1989. – № 3. – С. 20–21
 2. Лесовой М.П. Методика определения и отбора устойчивых форм подсолнечника к возбудителям белой и серой гнилей / М.П. Лесовой,
  А.И. Парфенюк, О.К. Кондратюк // Микология и фитопатология. – 1987. – Т. 21. Вып. 3. – С. 273–278
 3. Лесовой М.П. Пути развития селекции растений на иммунитет к болезням / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк // Защита растений. – 1991. – № 1. – С. 18–20 .
 4. Лісовий М.П. Фомопсис в Україні і розробка експресс-методу оцінки та добору стійких до хвороби форм соняшнику / М.П. Лісовий, А.І. Парфенюк, Л.О. Василюк // Вісник аграрної науки. – 1993. – № 7. – С. 33–39
 5. Лісовий М.П. Розвиток наукових досліджень стійкості рослин до хвороб в Інституті захисту рослин / М.П. Лісовий, А.І. Парфенюк // Захист і карантин рослин: Міжвідомчий тематичний збірник. – 1996. – Вип. 44. – С. 24–35
 6. Лісовий М.П. Фомопсис соняшнику: джерела розповсюдження інфекції / М.П. Лісовий, А.І. Парфенюк, О.А. Марченко та ін. // Захист рослин. – 1997. – № 3. – С. 6–7
 7. Лесовой М.П. Методологические основы селекции на комплексную устойчивость к возбудителям бурой ржавчины, мучнистой росы и церкоспореллезной гнили / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк, З.М. Довгаль и др. // Физиология и биохимия культурних растений. – 1999. – Т. 31, № 1. – С. 30–35.
 8. Парфенюк А.І. Поліморфізм Puccinia recondite f. sp. tritici за вірулентністю на сортах озимої пшениці в Україні / А.І. Парфенюк, В.І. Круть // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2004. – № 72. – С. 100–106.
 9. Карачинська Н.В. Взаємодія персистентних форм Agrobacterium tumefaciens GV2260 з Pseudomonas fluorescens 7769 в умовах in vitro /Н.В. Карачинська, А.І. Парфенюк, Л.М. Буценко // Агроекологічний журнал. – 2008. – спецвипуск. – С. 88–91.
 10. Парфенюк А.І. Сорт пшениці, як фактор біоконтролю фітопатогенів в агрофітоценозах / А.І. Парфенюк, А.А. Благініна // Агроекологічний журнал. – 2008. – № 4. – С. 75–78
 11. Парфенюк А.І. Оцінка деградації ДНК з рослинних решток трансгенних рослин картоплі під впливом целюлозоруйнівних мікроорганізмів дерново-середньопідзолистого ґрунту / А.І. Парфенюк, Г.П. Петюх, Н.В. Карачинська, О.В. Подоліч //Наукові доповіді Національного аграрного університету: Електронний журнал. – 2008. – № 3 (11). – С. 11 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua./e-Journals/nd/2008-3/08knvsps.pdf
 12. Парфенюк А.І. Фітопатогенний фон в агрофітоценозах, що створюють різні сорти рослин /А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова //Агроекологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 81–85
 13. Парфенюк А.І. Формування грибного фітопатогенного фону сортами пшениці озимої / А.І. Парфенюк // Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 57. – С. 170–175
 14. Парфенюк А.І. Вплив сортів пшениці озимої на інтенсивність спороутворення Septoria tritici rob. et desm. на листках / А.І. Парфенюк,
  А.А. Благініна, В.В. Круть та ін. //Агроекологічний журнал. – 2011. – № 4. – С. 30–34
 15. Парфенюк А.І. Інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів на різних сортах моркви / А.І. Парфенюк, В.В. Ковтун // Агроекологічний журнал. – – № 1. – С. 69–72
 16. Парфенюк А.І. Взаємодія сортів часнику озимого із фітопатогенними грибами / А.І. Парфенюк, В.І. Сагановська, Н.М. Волощук, Н.А. Остапюк // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 77–80
 17. Парфенюк А.І. Методологічні підходи до оцінювання сорту рослин за стійкістю до фітопатогенних грибів та впливом на інтенсивність утворення їх пропагул / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско та ін. // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 90–93
 18. Парфенюк А.І. Фітотоксична дія біологічно активних речовин міцеліальних грибів, вилучених із колосу озимої пшениці / А.І. Парфенюк, О.В. Башта, Є.П. Черненко та ін. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія агрономія – 2012. – Вип. 176. – С.262–268
 19. Лісовий М.П. Шляхи підвищення ефективності створення стійких до хвороб сортів с.-г. культур / М.П. Лісовий, А.І. Парфенюк // Вісник с.-г. науки. – 1986. – № 8. С. 27–30
 20. Лесовой М.П. Методологические подходы к применению искусственых инфекционных фонов патогенов для создания устойчивых к заболеваниям сортов сельскохозяйственных культур / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк // Сельскохозяйственная биология. – 1990. – № 3. – С. 34–43
 21. Лисовый М.П. Церкоспорелез пшеницы на Украине и методы определения устойчивости к этому заболеванию / М.П. Лисовый, А.И. Парфенюк // Проблемы защиты зерновых культур от фузариоза и других болезней. – Минск, 1991. – С. 30–35
 22. Лисовый М.П. Результаты селекции озимой пшеницы на групповую устойчивость к болезням / М.П. Лисовый, А.И. Парфенюк, Н.И. Кольнобрицкий и др.// Селекция и семеноводство. – 1993. – № 1. – С. 3–8
 23. Lisovuy M.P. Phomopsis of sunflower in the Ukraine and the development of breeding methods for resistance / M.P. Lisovuy, A.I. Parfenyk, L.O. Vasulyk // Phytopathol. Plant. – 1993. – № 28. – Р. 321–328
 24. Lisovuy M.P. The population structure of eve spot of wheat (Pseudocercosporella spp.) and resistance of the winter wheat varieties to the disease in Ukraine / M.P. Lisovuy, A.I. Parfenyk // Phytopath. Plant. – 1995. – Vol. 29. – Р. 309–315
 25. Lisovuy M.P. Metodical Peculiarities in breeding of sunflower hybrids with group resistance to agent of wint rot and the phomopsis / M.P. Lisovuy, A.I. Parfenyk // Eucarpia section oil and protein crops (58 August Zaporozhye). 1996 – P. 102–107
 26. Lisovuy M.P. Establishing of a collection of genotypes with sunflower resistance to Phomopsis helianthi. Munt-Cvet Michal. Petz. / M.P. Lisovuy,
  A.I. Parfenyk, N.V. Skrypnyk, O. Marchenko // Phytopathol. 1998. – Vol 31. P. 555–560
 27. Парфенюк А.І. Вдосконалення методів створення штучних інфекційних фонів для оцінки озимої пшениці на стійкість до збудника твердої сажки / А.І. Парфенюк, Л.М. Ращенко // Вісник сумського національного університету. – 2002. – Вип. 6. – С. 179–182
 28. Парфенюк А.І. Вивчення расового складу основних збудників хвороб озимої пшениці та використання його в селекції на імунітет / А.І. Парфенюк,
  В.В. Шелєпов, В.В. Кириленко та ін.// Науково-технічний бюлетень МІП. Аграрна наука. – 2004. – Вип. 3. – С. 9–14
 29. Парфенюк А.І. Сорти сільськогосподарських культур, як фактор біоконтролю фітопатогенних мікроорганізмів в агрофітоценозах / А.І. Парфенюк // Агроекологічний журнал. – – Спец. випуск. – С. 248–250
 30. Парфенюк А.І. Сорти буряка столового, як фактор біоконтролю фітопатогенних мікроорганізмів / А.І. Парфенюк, В.М. Кулинич, В.І. Круть // Агроекологічний журнал. – 2009. – Спец. випуск. – С. 251–253
 31. Парфенюк А.І. Чисельність фітопатогенних грибів на лініях та гібридах огірка / А.І. Парфенюк, О.М. Чміль, І.В. Пасинок // Агроекологічний журнал. – 2009. – Спец. випуск. – С. 254–255
 32. Парфенюк А.І. Формування церкоспорельозного фону сортами пшениці озимої / А.І. Парфенюк // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві: Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – – С. 382–385
 33. Парфенюк А.І. Інтенсивність заспорювання некротрофними фітопатогенними грибами насіння різних сортів буряка столового / А.І. Парфенюк, В.М. Кулинич // Вісник Центру наукового забезпечення АПК в Харківській обл. – – Вип. 11. – С. 127–133
 34. Парфенюк А.І. Фітопатогенний фон в агрофітоценозах, що створюють різні сорти рослин / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова // Агроекологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 81–85.
 35. Парфенюк А.І. Методологічні підходи до оцінювання сорту рослин за стійкістю до фітопатогенних грибів та впливом на інтенсивність утворення їх пропагул / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско та ін. // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 90–93.
 36. Стерлікова О.М. Алелопатичні особливості сортів/гібридів огірка за взаємодії з мікроміцетом Alternaria cucumerina Elliot / О.М. Стерлікова, А.І. Парфенюк // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 84–87
 37. Парфенюк А.І. Особливості взаємодії бактеріального штаму Micrococcus luteus ЛБК1 з рослинами сортів/гібридів огірка і перцю солодкого та з грибом Fusarium oxysporum Scelecht / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско, В.В. Круть // Мікробіологічний журнал. – 2014. – Т. 76, №. 1. – С. 33–37.
 38. Парфенюк А.І. Вплив Micrococcus luteus ЛБК1 на ріст і розвиток сортів/гібридів огірка і перцю солодкого / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско // Вісник Львівського ун-ту ім. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 64. – С. 300–304
 39. Парфенюк А.І. Чисельність фітопатогенних грибів на лініях та гібридах огірка / А.І. Парфенюк, О.М. Чміль, І.В. Пасинок // Агроекологічний журнал. – 2009. – Спец. випуск. – С. 254–255
 40. Благініна А. Вплив метаболітів рослин сортів пшениці озимої на життєві стратегії гриба Fusarium oxysporum Schltdl / А. Благініна, А. Парфенюк // Вісник Львівського ун-ту. – 2014. – Вип. 65. – С. 372–378. (Серія: біологічна).
 41. Особливості взаємодії бактеріального штаму Micrococcus luteus ЛБК1 з рослинами сортів/гібридів огірка і перцю солодкого та з грибом Fusarium oxysporum Scelecht / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско [та ін.] // Мікробіологічний журнал. – 2014. – Т. 76, № 1. – С. 33–37.
 42. Парфенюк А.І. Вплив Micrococcus luteus ЛБК1 на ріст і розвиток сортів/гібридів огірка і перцю солодкого / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско // Вісник Львівського ун-ту. – 2014. – Вип. 64. – С. 300–304. – (Серія: біологічна).
 43. Роль фитонцидов сортов лука репчатого в формировании жизненных стратегий грибов рода Penicillium / М. Горган, А. И. Парфенюк, И. В. Безноско [та ін.] // Агроекологічний журнал. – 2014. – Вип. 3 – С. 78-84.
 44. Парфенюк А. І. Cорт рослин як чинник біологічної безпеки в агроценозах України // Агроекологічний журнал. 2017. №. 2. С. 155–163.
 45. Мусич О. Г. Порушення екологічної рівноваги мікробіоценозу на радіаційно забруднених ґрунтах Полісся України / О. Г. Мусич, В. П. Ландін, А. І. Парфенюк, О. С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал. 2018. №3. С. 70–75.
 46. Парфенюк А.І. , Ю.А. Туровнік, В.В. Круть. Вплив кореневих екзометаболітів гібридів соняшнику на ріст і розвиток гриба Аlternaria alternata (fr.) keiss а.і//, Агроекологічний журнал. – 2019. – №2. – С.36–41.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ З’ЇЗДІВ КОНГРЕСІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ:

 1. Parfenyk A.I. The methods of evalution and selection in breeding of agricultural crops for group resistance to the desease / A.I. Parfenyk // Adaptation in plant breeding XIV EUCARPIA Congress university of syvaskyla – Jynaskyla, – С. 82.
 2. Lisovuy M.P. Pseudocercosporella spp. in Ukraine / M.P. Lisovuy,
  A.I. Parfenyk, R. Taranyk // Mechanisms of interaction between wheat Plants and the Pathogen ICPP 98 7-th International Congress of Plants Pathology. (Scotland, 9–16 Aug. 1998). Edinburgh, 1998 – 36.
 3. Parfenyk A.I. Studying of gene expression for transgenic potato plants after
  tumefaciens transformation / A.I. Parfenyk, N.V. Karachinska, G.P. Petjuch // Abstract book conference for young scientists, PhD. Students and students on molecular biology and genetics dedicated to 120th anniversary of M.I. Vavilov (20–22 September 2007, Kyiv). Kyiv, 2007. – P. 18.
 4. Лисовый М.П. Разработка экспресс-метода отбора, устойчивых к церкоспорелезной гнили форм озимой пшеницы / М.П. Лисовый, А.И. Парфенюк, З.М. Довгаль // Методы отбора по комплексу признаков селекции растений: Тезисы докладов Всесоюз. совещания, (26–28 сентября 1989 г., Симферополь.) – Ялта, 1989. – С. 55.
 5. Лесовой М.П. Создание сортов озимой пшеницы с групповой и комплексной устойчивостью к основным вредителям и болезням для зоны Полесья и Лесостепи Украины / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк, Н.И. Кольнобрицкий, и др. // Тезисы докл. науч.-техн. конф. Проблемы селекции зерновых культур на устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям среды, (12–14 сентября
  1990 г., Саратов) – М., 1990. – С. 42–43.
 6. Лисовый М.П. Методы оценки устойчивости и отбора устойчивых форм пшеницы к церкоспореллезу / М.П. Лисовый, А.И. Парфенюк // IX Всес. совещ. по иммунитету растений к болезн. и вредит.: Тез. докл. – Минск, 1991. – Т.2. – С. 202.
 7. Активности репортерных генов у растений-трансформантов картофеля/А.И. Парфенюк, Н.В.Карачинская,Г.П. Петюх // Тезисы докладов II Всероссийского семинара „Физиология трансгенного растения, проблемы и биобезопасность” (22–25 октября 2007 г.) – М., 2007. – С. 66
 8. Парфенюк А.І. Зміна прояву роботи генів у рослин-трансформантів картоплі / А.І. Парфенюк, Н.В. Карачинська, Г.П. Петюх // X Конференція молодих дослідників „Сучасний стан та пріоритети розвитку фізіології рослин, генетики та біотехнології” (25–26 жовтня 2007 р.). – К., 2007. – С. 65.
 9. Парфенюк А.І. Вплив ендофітної бактерії Methylobacterium radiotolerans на рослини пшениці / А.І. Парфенюк, В.В. Круть, О.В. Подоліч, та ін. // Тези доп. II Науково-практична конф. молодих вчених. “Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва” (9–11 вересня 2008 р.). – 2008. – С. 68–69
 10. Шевченко Т.М. Гібрид соняшнику, як фактор регулювання інфекційного навантаження в агрофітоценозах України / Т.М Шевченко, А.І. Парфенюк, В.І. Круть // Тези доп. II Науково-практична конф. молодих вчених. “Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва” (9–11 вересня 2008 р.). – 2008. –С. 70–71.
 11. Карачинская Н.В. Проявление горизонтального переноса генов для рекомбинантной бактерии Agrobacterium tumefaciens и фитопатогенной бактерии Рseudomonas fluorescens / Н.В. Карачинская, А.И. Парфенюк, Г.П. Петюх // ХII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (25–30 травня 2009 р.) –Ужгород, 2009 – С. 125.
 12. Парфенюк А.І. Взаємодія фітопатогенних грибів із сортами сільськогосподарських рослин / А.І. Парфенюк // ХII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (25–30 травня 2009 р.) – Ужгород, 2009 – С. 323.
 13. Парфенюк А.И. Роль аскорбиновой кислоты и глутатиону при взаимодействии растений и микромицетов // А.И. Парфенюк, Т.М. Горган, И.В. Безноско, Н.О. Горган: Материалы международной научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы инновационного развития овощеводства», (п. Самохваловичи, 8-11 июля 2014 года). – Самохваловичи, 2014. – С.115–118.
 14. Парфенюк А.І., Волощук Н.М., Терновий Ю.В. Механізми регуляції чисельності мікроміцетів в умовах органічного виробництва: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 6‒7 липня 2017. К.: ДІА, 2017. С. 135–137.
 15. Бородай В.В., Парфенюк А.І. Формування інфекційного потенціалу епіфітної мікрофлори бульб картоплі. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: Матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (м. Київ, 4–6 липня 2018 р.). К., 2018. С. 20–23.
 16. Мінералова В.О., Остапюк Н.А. Особливості взаємодії сортів малини з мікробі отою агроценозу в умовах органічного виробництва: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (4–6 липня 2018 р.). Київ, 2018. С.98-100.
 17. Туровнік Ю. А., Парфенюк А. І., Терновий Ю. В. Видова різноманітність мікроміцетів ризосфери рослин різних гібридів соняшнику в умовах Центрального Лісостепу України / Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 2018. С.167–168.
 18. Туровнік Ю. А., Парфенюк А. І., Терновий Ю. В. Мікофлора вегетативних органів рослин різних гібридів соняшника в умовах Центрального Лісостепу України / ХІІІ наукова конференція молодих вчених, присвячена 100-річчю з дня заснування Національної академії аграрних наук України «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві». Чернігів, 2018. С.205–207.
 19. Мінералова В.О., Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В. Якість плодів малини за умов органічного виробництва: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (3–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 171–174.
 20. Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В. Терновий Ю.В. Регуляція фітопатогенної мікобіоти в агроценозі соняшника за органічної технології вирощування: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VinSmartEco» (16–18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КВНЗ – Вінницька академія неперервної освіти, 2019. С. 347–349.
 21. Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В., Мінералова В.О. Щільність міксоміцетів ризосферного ґрунту в агроценозі соняшника за умов органічного і традиційного виробництва: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (3–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 253–255.