Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Мельник Петро Павлович

Дата народження: 02 січня 1947 р.
Посада: заступник завідувача відділу інституціонального забезпечення природокористування
Вчене звання: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Попередні посади:
1969–1970 рр. – головний агроном с. Нова Прилука Липовецького району Вінницької області;
1971–1972 рр. – інструктор Липовецького райкому комсомолу Вінницької області;
1973–1975 рр. – служба в лавах Радянської армії на посаді старшого лейтенанта другого  вогневого взводу артилерійського полку;
1977 р. – закінчив ордена Трудового Червоного Прапора Українську сільськогосподарську академію;
1977–1984 рр. – агроном у структурі Міністерств фінансів і сільського господарства УРСР;
1984–1992 рр. – науковий співробітник Всесоюзного ордена Леніна науково-дослідного інституту цукрових буряків;
1993–1994 рр. – економіст у ТОВ «Стратегічне М»;
1995– 1997 рр. – головний спеціаліст в австро-німецьке-українське підприємство «Інтерцукор»;
1998–1999 рр. – директор 4-го відділення  тепличного комплексу Теремки (м. Київ);
2000–2007 рр. – старший науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та маркетингу Інституту захисту рослин НААН;
2008– 2019 рр. – завідувач лабораторії екологічного менеджменту в Інституті агроекології і природокористування НААН;
2020 р. і до нині – заступник завідувача відділу інституціонального забезпечення в Інституті агроекології і природокористування НААН;

Наукова діяльність:
у 1992 р. в Українському державному аграрному університеті (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Матеріаломісткість виробництва цукрових буряків і шляхи її зниження»,
у 2017 р. в  Інституті агроекології і природокористування НААН захистив докторську дисертацію на тему: «Еколого-економічні основи управління природокористуванням в агроекосистемах».
Основним напрямом наукової діяльності є фундаментальні дослідження із визначення впливу фаз сонячної активності на виробництво пшениці озимої в зональному розрізі України; еколого-економічні основи управління природокористуванням в агроекосистемах та проведення  необхідних  кореговальних заходів у господарській діяльності галузевих структурах агроекосистем   від негативної дії чинників природи.
Мельником П. П.   розроблено принципово нову методологію системи управління природокористуванням в агроекосистемах та її стратегічну модель. Результати  науково-дослідних робіт було покладено в основу багаточисленних рекомендацій  і монографії для суб’єктів господарювання різної форми власності, а також навчальних програм.
Під науковим керівництвом Мельника П.П. захищено 1 дисертацію  кандидата економічних  наук.
Почесні звання, нагороди:
2009 р. – старший науковий співробітник,
2012 р. – Подяка Міністерства аграрної полі­тики та продовольства України,
2016 р. – Почесний доктор з екології,
2017 р. – доктор економічних наук,
2017 р. – Почесна грамота Національної академії аграрних наук,

Публікації:
Опублікувано 81 наукову працю, зокрема 1 монографію, статті та методичні рекомендації.  Має 1 Деклараційний патент на винахід. Бюлетень ,,Промислова власність“. – 2004. – №7.  – С. 4–5.